TRƯỜng đẠi học kinh tếtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.5 Kb.
#3047

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾSố: 1046/TB-ĐHKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học giáo dục thể chất Học kỳ I (hè) năm học 2012 - 2013

Căn cứ kế hoạch đào tạo các môn giáo dục thể chất của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN (TTGDTC&TT), Trường ĐH Kinh tế thông báo về việc đăng ký các lớp môn học giáo dục thể chất dành cho sinh viên hệ chính quy của Trường trong Học kỳ I (hè) năm học 2012-2013 như sau:  • Môn học: môn tự chọn (chi tiết các môn học theo thông báo tại TTGDTC&TT)

  • Số tín chỉ: 01

  • Thời gian học: 07h30 - 10h00 (buổi sáng), từ ngày 28/5 - 12/6/2012

  • Đăng ký học: 07h30 ngày 28/5/2012 (buổi sáng) tại Khu GDTC của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các Khoa trực thuộc (để thông báo cho SV);

- Sinh viên (để thực hiện);

- Ban Thanh tra, TTĐBCLGD (để biết);


  • Lưu: HC-TH, ĐT, N8.
TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)


ThS. Nguyễn Thị Thư
Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 10.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương