TrưỜng đẠi học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh báo cáo chuyêN ĐỀ thực tế 1 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh


III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ 21tải về 314.79 Kb.
trang2/13
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích314.79 Kb.
#57005
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
BAI TAP NHOM 3 CDTT

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ 21
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ 21
KẾT LUẬN 23
KẾT LUẬN 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
11.http://camphaport.com.vn/kho-van-va-cang-cam-pha-33-nam-noi-dai-lich-su-viet-tiep-tuong-lai-tt10634.html 24LỜI MỞ ĐẦU


Ngày 13/4/1990, Bộ Năng lượng đã ban hành quyết định thành lập Xí nghiệp Cảng và Kinh doanh than - tiền thân của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin ngày nay. Từ những ngày đầu mới thành lập, Xí nghiệp Cảng và Kinh doanh than chỉ có gần 100 cán bộ công nhân viên và người lao động với nhà điều hành tạm bợ, cơ sở vật chất nghèo nàn, manh mún, đến nay Công ty đã khoác lên mình tấm “áo mới” với diện mạo mới. Công ty hiện đang có gần 1.500 cán bộ công nhân viên và người lao động cùng với sản xuất - kinh doanh được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý khai thác cảng Cẩm Phả, tuyến luồng và một số cảng thủy nội địa trong khu vực; thu mua, chế biến, kinh doanh than; vận tải hàng hoá, dịch vụ kho bãi, sữa chữa, dịch vụ logicstic...
Với 34 năm hình thành và phát triển, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã liên tục mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất, địa bàn hoạt động, nâng cấp, trang bị cả về nhân lực, vật lực, đầu tư hạ tầng thiết bị phục vụ sản xuất; không ngừng cải tiến kỹ thuật, tranh thủ các ứng dụng của cuộc Cách mạng 4.0 đang ngày càng phát triển. Từ đó, nâng cao năng suất, khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, tăng tối đa thời gian lao động có ích, đời sống, thu nhập của CBCNV không ngừng được cải thiện… Công ty đã được Tập đoàn, bạn hàng tin tưởng, ngày càng vững vàng, tràn đầy sức mạnh để tiếp tục đảm nhận thêm nhiều trọng trách lớn lao mà TKV giao phó trong tương lai. Báo cáo thu hoạch của Nhóm 3 sau đây sẽ tổng hợp các nội dung về quá trình ra đời và phát triển, những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020 – 2023 cũng như định hướng phát triển trong tương lai của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.tải về 314.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương