TrưỜng đẠi học kinh tế quốc dân khoa quản trị kinh doanh báo cáo chuyêN ĐỀ thực tế 1 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanhtải về 314.79 Kb.
trang13/13
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích314.79 Kb.
#57005
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
BAI TAP NHOM 3 CDTT

TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. https://thuviendientu.baoquangninh.vn/cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-2492350.html

 2. http://camphaport.com.vn/kho-van-va-cang-cam-pha-tang-cuong-cac-hoat-dong-hop-tac-quoc-te-mo-rong-thi-truong-tieu-thu-tt11768.html

 3. https://www.youtube.com/watch?v=tC4XfBFO6WI

 4. https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t13811/cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-tiep-tuc-ung-dung-cong-nghe-so-vao-quan-ly-va-san-xuat.html

 5. https://laodong.vn/cong-doan/cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-tkv-luon-vung-buoc-truoc-thu-thach-1113865.ldo

 6. http://camphaport.com.vn/hoi-nghi-tong-ket-nam-2022-va-nhung-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-toan-dien-ke-hoach-nam-2023-cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-tt9562.html

 7. https://vinacomin.vn/tin-tuc/cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-quyet-tam-ve-dich-toan-dien-cac-chi-tieu-ke-hoach-nam-202310301051298868.htm

 8. http://camphaport.com.vn/nam-2023-mot-nam-thanh-cong-cua-cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-vinacomin-tt12899.html

 9. https://www.moitruongvadothi.vn/cong-ty-kho-van-cang-cam-pha-hoan-thanh-xuat-sac-ke-hoach-nam-2022-a118116.html

 10. https://vinacomin.vn/tin-tuc/cong-ty-kho-van-va-cang-cam-pha-hoan-thanh-xuat-sac-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2023-202401110846272195.htm

 11. http://camphaport.com.vn/kho-van-va-cang-cam-pha-33-nam-noi-dai-lich-su-viet-tiep-tuong-lai-tt10634.html


tải về 314.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương