TrưỜng đẠi học kinh tế ĐẠi họC ĐÀ NẴng  giao dịch thưƠng mại quốc tế


Bước 1: Hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy WO. Nếu đáp ứng thì hàng hóa sẽ được cấp C/O ưu đãi Bước 2tải về 155.82 Kb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu18.05.2023
Kích155.82 Kb.
#54704
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
NHÓM-07 GDTMQT

Bước 1: Hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy WO. Nếu đáp ứng thì hàng hóa sẽ được cấp C/O ưu đãi
Bước 2: Cần phải xác định mã HS của hàng hóa
Bước 3: Xác định nước nhập khẩu hàng hóa mà quốc gia đó đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) hay không.
• Nếu không thì hàng hóa sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan thì chỉ xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ không được hưởng ưu đãi thuế quan và không cần có giấy chứng nhận xuất xứ
• Nếu xác định được nước nhập khẩu đó cho hưởng ưu đãi thuế quan thì chuyển sang bước tiếp theo
Bước 4: Xem xét sản phẩm có thuộc công đoạn chế biến đơn giản hay không.
• Nếu thuộc công đoạn chế biến đơn giản thì sản phẩm không có xuất xứ.
• Nếu không thuộc công đoạn chế biến đơn giản thì sẽ tiến hành theo bước 5
Bước 5: So sánh, chọn mức thuế suất thấp nhất của FTA
Bước 6: Kiểm tra xem sản phẩm có đáp ứng quy định xuất xứ của FTA
• Nếu sản phẩm đáp ứng quy định xuất xứ của FTA thì sẽ được cấp C/O ưu đãi
• Nếu sản phẩm không đáp ứng quy định xuất xứ của FTA thì sẽ vận dụng các điều khoản đặc biệt
Bước 7: Nếu sản phẩm chưa đáp ứng quy định phù hợp tại bước 6, các điều khoản đặc biệt vận dụng như sau:
• Quy định vi phạm cho phép (Derogation/Tolerance/De Minimis) đối với các nguyên vật liệu hoặc bộ phận không có xuất xứ.
• Quy định cộng gộp song phương.
• Quy định cộng gộp khu vực

  1. Nộp hồ sơ xin cấp C/O

Bước 1: Đăng kí hồ sơ thương nhân
Bước 2: Nộp hồ sơ cấp C/O
Chứng từ xuất khẩu
Chứng từ chứng minh nguồn gốc
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
Nếu hồ sơ không hợp lệ: Tiến hành bổ sung hồ sơ, từ chối cấp C/O
Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành ký duyệt, đóng dấu C/O
Bước 4: Ký duyệt C/O, đóng dấu C/O

tải về 155.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương