TrưỜng đẠi học kinh tế ĐẠi họC ĐÀ NẴng  giao dịch thưƠng mại quốc tếtải về 155.82 Kb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu18.05.2023
Kích155.82 Kb.
#54704
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
NHÓM-07 GDTMQT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


    1. Luật Quản lý ngoại thương 2017 số 05/2017/QH14

    2. Luật Hải quan 2014 số 54/2014/QH13

    3. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

    4. Phụ lục I Thông tư số 10/2009/TT-BCT về Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế

    5. Quang Vinh, C/O là gì? Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa là gì?, < C/O là gì? Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa là gì? - Công Ty Vận Tải Logistics Quốc Tế số 1️⃣ Đà Nẵng (dananglogistics.net) >, truy cập ngày 10/11/2022

    6. Cơ quan xin cấp C/O và các loại C/O tại Việt Nam, , truy cập ngày 10/11/2022

    7. Tường Vân, Thanh toán quốc tế bằng hình thức tín dụng chứng từ, < Thanh toán quốc tế bằng hình thức tín dụng chứng từ (thuvienphapluat.vn) >, truy cập ngày 11/12/2022

    8. Thông tin Mã HS, < Mô tả chi tiết mã HS 20089910 - Caselaw Việt Nam >, truy cập ngày 12/11/2022

    9. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VJ, < Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) >, truy cập ngày 12/11/2022

1 Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP

2 Quang Vinh, C/O là gì? Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa là gì? , , truy cập ngày 10/11/2022

3 Cơ quan xin cấp C/O và các loại C/O tại Việt Nam, , truy cập ngày 10/11/2022

4Tường Vân, Thanh toán quốc tế bằng hình thức tín dụng chứng từ ,< Thanh toán quốc tế bằng hình thức tín dụng chứng từ (thuvienphapluat.vn) >, truy cập ngày 11/12/2022

5 Điểm a khoản 1 Điều 27 Luật Hải quan 2014

6 Điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Hải quan 2014

7 Điều 33 Luật Quản lý ngoại thương 2017

8 Khoản 1 Điều 32 Luật Quản lý ngoại thương 2017

9 Điều 13 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP

10 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP

11 Thông tin Mã HS, , truy cập ngày 12/11/2022

12 Điều 2 Phụ lục I Thông tư số 10/2019/TT-BCT

13 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu VJ,< Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn)>, truy cập ngày 12/11/2022

tải về 155.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương