TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh


CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPtải về 0.84 Mb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.84 Mb.
#1443
1   2   3   4   5   6   7   8

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu:


Cơ sở khoa học của các biện pháp ứng phó với BĐKH trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cụ thể xác lập được hiện trạng, xu hướng BĐKH đến năm 2020 từ đó dự báo các tác động đến địa bàn và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu:


 • Phân tích được diễn biến của các yếu tố khí tượng chính từ năm 1991 đến năm 2012.

 • Phân tích, đánh giá được ảnh hưởng sự thay đổi của các yếu tố khí tượng đến môi trường tự nhiên và hoạt động sản xuất, kinh tế xã hội đặc trưng tại địa phương.

 • Đưa ra cơ sở giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện đặc trưng trên địa bàn huyện Bắc Quang đến năm 2020.

2.3. Nội dung nghiên cứu


 • Diễn biến thay đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết trên địa bàn huyện Bắc Quang trong 20 năm gần đây.

 • Ảnh hưởng thay đổi của các yếu tố khí hậu, thời tiết đến hoạt động kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020.

 • Dự báo diễn biến thay đổi khí hậu, thời tiết và đánh giá các ảnh hưởng đó đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020.

 • Đề xuất giải pháp thích ứng với các tác động BĐKH tại huyện Bắc Quang đến năm 2020.

2.4. Phương pháp nghiên cứu


 1. Phương pháp mô hình DPSIR:

Phương pháp luận: Mô hình DPSIR: Bằng cách áp dụng mô hình DPSIR mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa Động lực – D (phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu khu vực) – Áp lực – P (thay đổi khí hậu, điều kiện môi trường, nguồn nước) – Hiện trạng – S (hiện trạng chất lượng môi trường) – Tác động – I (tác động của BĐKH và ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, môi trường) – Đáp ứng – R (các giải pháp thích ứng với BĐKH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội).

 1. Phương pháp phỏng vấn

Phương pháp phỏng vấn được tác giả sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là phương pháp phỏng vấn sâu.

Luận văn sử dụng loại câu hỏi kết hợp: Kết hợp giữa câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Đối tượng điểu tra bằng bảng hỏi là UBND xã, phường thị trấn, người dân, và các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Bắc Quang.

Các số liệu thu thập, khảo sát là cơ sở để đánh giá tác động của BĐKH và xây dựng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội tại địa phương.


 1. Phương pháp chọn lọc, kiểm định tài liệu, số liệu có liên quan

Các số liệu liên quan đến biến đối khí hậu được thu thập từ nhiều nguồn ( tại địa phương và trung ương), sau khi thu thập được phân loại để đánh giá sự thay đổi môi trường khí hậu, xu hướng, diễn biến khí hậu, thời tiết huyện Bắc Quang cũng như phân tích mối quan hệ của chúng và các dạng thiên tai (như bão, lũ, xói sạt trượt lở…) tại địa phương.

 1. Phương pháp tổng hợp số liệu, kế thừa các nghiên cứu đã công bố

Các dữ liệu được sử dụng tổng hợp từ dự án dự án “Điều tra ảnh hưởng của BĐKH đến KT-XH tại địa bàn các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình và thành phố Hà Giang” trong năm 2011 do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Giang làm cơ quan chủ quản. Ngoài ra các số liệu khác của luận văn được thu thập từ các sở ban ngành cấp, huyện, xã, trạm khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường .

 1. Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH

Phương pháp đánh giá tác động của BĐKH được thực theo hướng dẫn của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường [4], cụ thể quy trình đánh giá tác động đã được chúng tôi tiến hành như sau:

Bước 1 : Xác định các kịch bản BĐKH

Bước 2: Xác định các kịch bản phát triển

Bước 3 : Xác định các ngành và đối tượng ưu tiên và phạm vi đánh giá

Bước 4: Lựa chọn và phân tích các công cụ đánh giá tác động BĐKH

Bước 5 : Đánh giá tác động do BĐKH

Đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên

Đánh giá tác động kinh tế - xã hội

Bước 6: Đánh giá mức độ rủi ro thiệt hại do các tác động của BĐKH

Bước 7 : Đánh giá khả năng thích ứng với các rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương

Trong luận văn, phương pháp này được áp dụng để đánh giá tác động của BĐKH đến môi trường tự nhiên, đời sống xã hội và các hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Các bước thực hiện bao gồm:

Bước 1: Xác định các kịch bản BĐKH đối với tỉnh Hà Giang. Kịch bản BĐKH tỉnh Hà Giang được xây dựng năm 2011. Đây là cơ sở, căn cứ khoa học cho việc đánh giá tác động của BĐKH trên địa bàn nghiên cứu.

Bước 2: Xác định kịch bản phát triển. Kịch bản phát triển kinh tế được sử dụng là kịch bản phát thải trung bình B2.

Bước 3 : Xác định các ngành và đối tượng ưu tiên và phạm vi đánh giá. Đối tượng ưu tiên bao gồm: tài nguyên đất, tài nguyên nước, sản xuất nông lâm nghiệp đây là những đối tượng trực tiếp chịu tác động của BĐKH và ảnh hưởng lớn nhất đời sống xã hội người dân trên địa bàn nghiên cứu.

Bước 4: Công cụ được sử dụng là mô hình DPSIR.

Bước 5: Do kịch bản BĐKH tỉnh Hà Giang được tính theo kịch bản phát thải trung bình B2 nên những đánh giá tác động trên địa bàn nghiên cứu cũng được thực hiện theo kịch bản phát thải trung bình B2.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HUYỆN TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG


Để phân tích, đưa ra cơ sở khoa học của các giải pháp ứng phó với BĐKH huyện Bắc Quang, đề tài sử dụng mô hình DPSIR.

Bằng cách áp dụng mô hình DPSIR mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa Động lực – D (phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu khu vực) – Áp lực – P (thay đổi khí hậu, điều kiện môi trường, nguồn nước) – Hiện trạng – S (hiện trạng chất lượng môi trường) – Tác động – I (tác động của BĐKH và ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, môi trường) – Đáp ứng – R (các giải pháp thích ứng với BĐKH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội).

Phương pháp đánh giá tổng hợp DPSIR do tổ chức môi trường châu Âu EEA xây dựng năm 1999.
g
canvas 1

Hình 3.1. Mô hình DPSIR về BĐKH tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Cũng như các địa bàn khác trên cả nước huyện Bắc Quang hiện đang chịu áp lực do việc thay đổi các yếu tố khí hậu và gia tăng các hiện tượng thời tiết bất thường. Sự thay đổi nền nhiệt độ, lượng mưa, các thiên tai như lũ lụt, mưa đá, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước là những biểu hiện cụ thể và rõ ràng nhất về hiện trạng khí hậu, môi trường tại địa phương.Каталог: files -> ChuaChuyenDoi
ChuaChuyenDoi -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
ChuaChuyenDoi -> TS. NguyÔn Lai Thµnh
ChuaChuyenDoi -> Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
ChuaChuyenDoi -> 1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
ChuaChuyenDoi -> Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
ChuaChuyenDoi -> TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
ChuaChuyenDoi -> ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP

tải về 0.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương