TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lý LỊch khoa họCtải về 219.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích219.21 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNLÝ LỊCH KHOA HỌC


THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương

2. Năm sinh: 23-4-1979 3. Nam/ Nữ: Nữ

4. Nơi sinh: Hà Nội 5. Nguyên quán: Phú Xuyên – Hà Tây (cũ)

6. Địa chỉ th­ường trú hiện nay: 33/146 phố Vương Thừa Vũ, phương Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.........................................................................................................................

Điện thoại: NR (04) 22138965 Mobile 0912109555 Fax:……......................................................

Email: duongnt_minerals@vnu.edu.vn; vhtduong@gmail.com; ...................................................


7. Chức danh: Tiến sĩ Chức vụ:

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên .......................................................................

Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Bộ môn Địa hóa, khoa Địa chất.....................................

Địa chỉ Cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội..............................................................

Điện thoại:........................................................Fax:.........................................................................

Email:...............................................................................................................................................TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học KHTN

Địa chất

2001

Thạc sĩ


Tiến sĩ

Trường Đại học KHTN

Khoáng vật học

2007

TSKH

10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)


Văn bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian
đào tạo

Chứng chỉ

Vận hành thiết bị nghiên cứu hiện đại XRF

Đại học Freiburg – CHLB Đức

6/2010-8/2010
11. Trình độ ngoại ngữ


TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ
quốc tế

1

Tiếng AnhX

XKINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

12. Quá trình công tác

Thời gian
(
Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác


Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

2001 đến nay

Giảng dạy, NCKH

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

13. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

13.1 Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là
đồng tác giả

Nơi
xuất bản

Năm
xuất bản

1

2

13.2. Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là
đồng tác giả

Nơi
xuất bản

Năm
xuất bản

1

Atlat khoáng vật tạo đá và tạo quặng của đá magma

Đỗ Thị Vân Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Đàm Quang Minh, Trần Thị Thanh Nhàn

NXB ĐHQGHN

2005

2

Phân tích lát mỏng thạch học đá magma, trầm tích và biến chất dưới kính hiển vi phân cực

Đồng tác giả

NXB ĐHQGHN

2012

13.3. Các bài báo khoa học

13.3.1. Số bài báo đăng trên các tạp chí nư­ớc ngoài:

13.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nư­ớc: 11

13.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học quốc tế: 04

13.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 05

13.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là
đồng tác giả công trình

Tên tạp chí công bố

Năm
công bốMối quan hệ giữa thành phần hóa học và tổ hợp khoáng vật phụ trong đá magma mafic – siêu mafic ở Việt Nam

Đỗ Thị Vân Thanh, Nguyễn Thùy Dương

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN

2002Khoáng vật phụ và sa khoáng liên quan với đá magma mafic – siêu mafic ở Việt Nam

Đỗ Thị Vân Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thanh Lan, Đặng Thị Vinh

Tạp chí Các khoa học về Trái đất

2003Đặc điểm khoáng vật các đá peridotit khối Núi Nưa, Thanh Hóa

Đỗ Thị Vân Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Trần Thị Thanh Nhàn

HNKH 60 năm Địa chất Việt Nam

2005Về phần mềm Mminerals 2.01

Nguyễn Ngọc Trường, Đàm Quang Minh, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Minh Thảo, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Nhàn, Trần Đăng Quy

Tạp chí Địa chất

2005Geochemistry and mineralogy of alkaline ultramafic - mafic rocks in Northeastern – Vietnam

Nguyen Thuy Duong

Proceedings of 33rd International Geological Conference, Oslo, Norway, August 14-24

2008Nguồn gốc syenit nephelin Đông Bắc Việt Nam

Nguyễn Trung Chí, Nguyễn Thùy Dương

Tạp chí Các khoa học về Trái đất

2009Biến đổi khí hậu và vấn đề tổn thương môi trường ở đới bờ biển Miền Trung

Đặng Trung Tú, Nguyễn Thùy Dương, Hoàng Thị Minh Thảo, Đặng Trung Thuận

Hội thảo khoa học "Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam", Huế, 19/12/2009

2009Assessment of nepheline syenite resources in Northeastern Vietnam

Nguyễn Thùy Dương

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN

2011Ô nhiễm arsen trong nước dưới đất phía tây Hà Nội: Hiện trạng và nguyên nhân

Đặng Mai, Nguyễn Thùy Dương, Phạm Tiến Đức, Tống Thị Thu Hà, Văn Thùy Linh, Nguyễn Văn Niệm, Trần Đăng Quy

Tạp chí Địa chất

2011Three main types of corundum gem deposits in Vietnam

Nguyen Ngoc Khoi, Nguyen Thi Minh Thuyet, Nguyen Van Nam, Nguyen Thuy Duong

Proceedings of 32nd International Gemological Conference, Interlaken, Switzearland, July 13-17

2011Geochemical characteristics of Quaternary sediments in the Hanoi area

Dang Mai, Nguyen Thuy Duong, Tong Thi Thu Ha, Dang Quang Khang, Nguyen Van Niem, Dinh Xuan Thanh

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN

2012Bài toán khai thác tối ưu cho tài nguyên khoáng sản

Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Việt Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2013Nghiên cứu khả năng hấp phụ của hạt vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ than Khe Chàm để xử lý nước thải bị ô nhiễm kim loại đồng (Cu)

Doãn Đình Hùng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Thuỳ Dương

Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường

2013The characteristics of gneiss-hosted corundum deposits in Tan Huong-Truc Lau area, North Vietnam

Nguyen Ngoc Khoi, Hauzenberger, C., Sutthirat, C., Duong Anh Tuan, Nguyen Thi Minh Thuyet, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Van Nam, Chu Van Lam

Proceedings of 33rd International Gemmological Conference. Hanoi, Vietnam

2013Mineralogical and geochemical contraints of ultrapotassic magma along Ailao Shan – Red River fault

Nguyen Thuy Duong, Tran Tuan Anh, Tran Trong Hoa

Proceeding of International Symposium: Large Igneous Provinces of Asia: Mantle Plumes and Metallogeny, 7 – 11, November 2013, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-913-158-5.

2013Các tụ khoáng vàng – sulfide trong các thành tạo lục nguyên và lục nguyên – carbonat Rift Sông Hiến, ĐBVN

Trần Trọng Hoà, Nevolko P., Ngô Thị Phương, Trần Tuấn Anh, Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Xuân Huyên, Nguyễn Thuỳ Dương, Vũ Hoàng Ly, Trần Văn Hiếu

Tuyên tập báo cao KHCN toàn quốc năm 2013. Tr. 131-140. ISBN: 978-604-59-0693-4.

2013Characterization of Fe-smectites and their alteration potential in relation to engineered barriers for HLW repositories: the Nui Nua clay, Thanh Hoa province, Vietnam

Lan Nguyen-Thanh, Thao Hoang-Minh, Jörn Kasbohm, Horst-Jürgen Herbert, Duong Nguyen Thuy, Lai Le Thi

Applied Clay Science, 2014 (doi: 10.1016/j.clay.2014.07.032)

2014Quantitative assessment of economic impacts of mineral resources: Case study of Ta Nang gold ore, Lam Dong province, Vietnam

Nguyen Thuy Duong

Proceddings of 13th International Symposium on Mineral Exploration (ISME-XIII), September, 2014. P. 31-36. ISBN: 978-604-62-1540-0.

2014Some characteristics of newly discovered corundum deposits in Krong Nang district, Dak Lak province (Vietnam) and problems of sustainable and environment-friendly mining

Nguyen Ngoc Khoi, A.A. Hauzenberger, Duong Anh Tuan, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Minh Thuyet, Phan Thi Minh Diep

Proceddings of 13th International Symposium on Mineral Exploration (ISME-XIII), September, 2014. P. 41-44. ISBN: 978-604-62-1540-0

2014Đặc điểm quá trình serpentin hoá các đá siêu mafic khối Núi Nưa, tỉnh Thanh Hoá

Nguyễn Thuỳ Dương, Hoàng Thị Minh Thảo

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S (2014) 192-201

2014Quản lý tài nguyên khoáng sản bằng phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

Nguyễn Thuỳ Dương, Trần Tuấn Anh

Tạp chí các khoa học về Trái đất, tập 36, số 3 (2014), 204-213

2014

14. Số l­ượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đ­ược cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp

1

2

15. Sản phẩm KHCN:

15.1. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở n­ước ngoài:…………………..…………….

15.2. Số l­ượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……...............................................

15.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:TT

Tên sản phẩm


Thời gian, hình thức, quy mô,
địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

1


216. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

16.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì:Tên/ Cấp

Thời gian
(bắt đầu-kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,
thuộc Ch­ương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Chuẩn hóa và bổ sung bộ mẫu thực tập môn Khoáng vật học trong phòng – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

01/2008 – 01/2009
Đã nghiệm thu

Đặc điểm địa hóa và khoáng vật học các thành tạo đá kiềm vùng Đông Bắc Việt Nam – Luận án Tiến Sĩ

2001-2007
Đã bảo vệ

Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất các đá magma kiềm khối Bằng Phúc (Chợ Đồn) và đề xuất khả năng sử dụng chúng trong lĩnh vực khoáng chất công nghiệp – Trường Đại học KHTN

2010 – 2012
Đã nghiệm thu

16.2. Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên:

Tên/ Cấp

Thời gian
(bắt đầu-kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Ch­ương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/
chư­a nghiệm thu)

Nghiên cứu thạch luận và sinh khoáng các thành tạo magma kiềm miền Bắc Việt Nam

1998 – 2003

Bộ KH Công nghệ và Môi trường

Đã nghiệm thu

Khoáng vật quý hiếm trong vỏ phong hóa trên đá magma mafic – siêu mafic ở Việt Nam

2001 – 2003

Bộ KH Công nghệ và Môi trường – 7.1.1701

Đã nghiệm thu

Xây dựng bộ atlat khoáng vật tạo đá và tạo quặng của đá magma – Cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

2002 – 2003

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đã nghiệm thu

Đặc điểm khoáng vật của đá magma mafic – siêu mafic và khoáng sản liên quan của tổ hợp ophiolit đới Sông Mã – Đề tài khoa học cơ bản cấp nhà nước

2003 – 2005

Bộ KH Công nghệ và Môi trường – 7.1.2.704

Đã nghiệm thu

Thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế

2009 – 2011

Chương trình hợp tác giữa địa phương và Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học – Đại học Huế

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tính chất một số thành tạo sét bentonit Việt Nam và đánh giá khả năng làm vách ngăn trong bồn chứa rác thải hạt nhân của chúng

2009 – 2012

Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia

Đang triển khai

Lập Quy hoạch bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2010 – 2011

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu hành vi địa hóa và quá trình ô nhiễm Arsen trong nước dưới đất khu vực thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm trong khai thác, sử dụng.

2010-2012

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng và vị thế của chúng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng khu vực Tây Nguyên

2011 – 2014

Chương trình Tây Nguyên 3

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng, làm cơ sở xây dựng mô hình cho kiểu mỏ corindon trong đá gneiss (kiểu mỏ Tân Hương – Trúc Lâu) ở Việt Nam

2012 – 2015

Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia

Đang triển khai

Nghiên cứu xác lập các kiểu quặng hóa vàng hạt mịn Đông Bắc Việt Nam, dự báo triển vọng và khả năng thu hồi

2012 – 2014

Dự án khoa học và công nghệ KC08

Đang triển khai

Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

2013 - 2016

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đang triển khai

17. Giải thư­ởng về KHCN trong và ngoài nư­ớc

TT

Hình thức và nội dung giải thư­ởng

Tổ chức, năm tặng th­ưởng18. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

18.1. Số l­ượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

18.2. Số l­ượng NCS đang h­ướng dẫn:...................................

18.3. Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo: 01

18.4. Thông tin chi tiết:


Tên luận án của NCS

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)Vai trò hư­ớng dẫn

(chính hay phụ)Tên NCS, thời gian đào tạo

Cơ quan công tác
của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trư­ờng hợp đã hư­ớng dẫn bảo vệ thành công)Tên thạc sĩ, thời gian đào tạo

Cơ quan công tác
của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

Đặc điểm chuyên hóa địa hóa urani của một số tổ hợp magma axit trũng Tú Lệ

HD phụ

Phạm Thanh Đăng (2011-2013)

Viện Địa chất, Viện HL KH&CNVN

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯ­ỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương