TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang9/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
Ví dụ:  
Code:

Kết quả in ra:
 
 
 
 
for letter in 'Python': 
if letter == 'h': 
break; 
print ('Ký tự hiện tại:', letter); 
Ký tự hiện tại: P 
Ký tự hiện tại: y 
Ký tự hiện tại: t 
while expression :
#while-block-1
continue
#while-block-2 
for letter in 'Python': 
if letter == 'h': 
continue; 
print ('Ký tự hiện tại:', letter); 
Ký tự hiện tại: P 
Ký tự hiện tại: y 
Ký tự hiện tại: t 
Ký tự hiện tại: o 
Ký tự hiện tại: n 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
15 
2.2.3. Cú pháp vòng lặp while – else
Có một sự mới mẻ đối với vòng lặp while trong Python đó là bạn có thể kết hợp 
thêm từ khóa ELSE để xử lý cho lần lặp không được thực hiện khi điều kiện lặp false. 
Ví dụ:  
Code:

 

 Kết quả in ra:
 
2.3. Vòng lặp for trong Python 
2.3.1. Câu lệnh vòng lặp for trong Python 
Trong ngôn ngữ lập trình Python, vòng lặp 
for
có cú pháp như sau:
Trong đó 
 có thể là một tập hợp set, một danh sách list, một xâu string 
hoặc một dãy số nguyên 
2.3.2. Vòng lặp for với hàm range() 
Hàm range được sử dụng để tạo ra một danh sách chứa dãy số học theo một logic. 
Nếu cần dùng vòng lặp for để duyệt qua một chuỗi số thì range là một lựa chọn rất tốt. 
Cú pháp:
Trong đó: 
- start: Giá trị bắt đầu. Giá trị mặc định của start là 0. Giá trị start là tuỳ ý và nếu 
như không được sử dụng trong hàm thì giá trị mặc định của nó sẽ là 0. 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương