TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
Code:
 
 
Kết quả in ra: 
 

dtb=float(input("Bạn nhập điểm trung bình: ")) 
if dtb>=8.5: 
print("Bạn được điểm giỏi rồi!") 
print("Bạn chuẩn bị nhận học bổng nhé !") 
elif dtb>=7: 
print("Bạn được điểm B rồi") 
elif dtb>5: 
print("Bạn được điểm C rồi!") 
print("Bạn học cải thiện đi nhé !") 
else: 
print("Bạn học lại rồi") 
print("Bạn đăng ký học lại đi thôi !") 
else: 
print("Số",a, "Nhỏ hơn số",b) 
Bạn nhập điểm trung bình: 8.6 
Bạn được điểm giỏi rồi! 
Bạn chuẩn bị nhận học bổng nhé! 
Bạn nhập điểm trung bình: 3.9 
Bạn học lại rồi 
Bạn đăng ký học lại đi thôi! 
while expression: 
statement (s) 
Luot dem : 0
Luot dem : 1
Luot dem : 2
Luot dem : 3
Luot dem : 4
Luot dem : 5
Luot dem : 6
Good bye ! 
count = 0
while ( count <= 6) :
print ("Luot dem :", count )
count = count + 1
print ("Good bye !") 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
14 
2.2.1. Câu lệnh break 
Lệnh break trong Python được sử dụng để kết thúc vòng lặp hiện tại và tiếp 
tục thực hiện tại câu lệnh tiếp theo.
Lệnh này kết thúc vòng lặp hiện tại và truyền điều khiển tới cuối vòng lặp. Lệnh 
break này có thể được sử dụng trong vòng lặp while và vòng lặp for. 
Ví dụ:  
Code:

Kết quả in ra:
 
 
 
2.2.2. Câu lệnh continue 
Lệnh continue trong Python trả về điều khiển tới phần ban đầu của vòng lặp. 
Lệnh này bỏ qua lần lặp hiện tại và bắt buộc lần lặp tiếp theo của vòng lặp diễn ra. 
Lệnh continue có thể được sử dụng trong vòng lặp while hoặc vòng lặp for. 
Giả sử một vòng lặp có cấu trúc như sau


Khi thực hiện xong while-block-1, câu lệnh continue sẽ tiếp tục vòng lặp, không quan 
tâm những câu lệnh ở dưới continue và như vậy nó đã bỏ qua while-block-2. 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương