TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
 =  


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

Khi một giá trị được gán cho một biến thì Python sẽ ngầm định hiểu kiểu dữ liệu 
mà không phải khai báo kiểu dữ liệu như những ngôn ngữ khác như Java, C++, … 
Trích dẫn(Quote): 
- Single Quote: Nội dung được đặt trong cặp dấu nháy đơn
- Double Quotes: Nội dung được đặt trong cặp dấu nháy kép. 
- Triple Quotes: Nội dung được đặt trong cặp ba dấu nháy kép hoặc nháy đơn
Chú thích (Comment): Python có 2 kiểu comment: comment 1 dòng và nhiều dòng. 
- Bắt đầu bằng ký tự “#” dùng cho chú thích trên một dòng. 
- Chú thích trên nhiều dòng được đặt trong cặp ba dấu nháy kép , có thể thay 
thế bằng cặp ba dấu nháy đơn
- Python sẽ bỏ qua những dòng chú thích. 
1.4. Các toán tử trong Python 
Python hỗ trợ các loại toán tử: Toán tử số học, Toán tử quan hệ (toán tử so sánh), 
Toán tử gán, Toán tử logic, Toán tử thao tác bit. 
Toán tử số học: Toán tử số học trong Python được thể hiện dưới 7 dạng cơ bản 
sau:


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

Ví dụ:
 
 
 
 
 
 
Toán tử quan hệ (so sánh): Toán tử so sánh trả về kết quả logic True (1) hoặc 
False (0). Dùng được cho cả number và string. 
 
Ví dụ:

 
 
 
 
 
Toán tử gán: Thực hiện phép tính của giá trị trái cho giá trị phải, và gán kết 
quả cho giá trị trái: 
a = 14 b = 2 c = 4
print(a + b) 16
print(a - b) 12 
print(a * b) 28
print(a // c) 3
print(a % c) 2
print(a / c) 3.5
print(b ** c) 16 
a = 14 b = 2 c = 4 d = 2
print(b < a) #True
print(b > a) #False
print(b <= a) #True
print(b >= a) #False
print(b == d) #True
print(b != a) #True 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
10 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương