TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvt


Machine Learning và các thuật toán trong việc nhận diện chữ viết”tải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
Machine Learning và các thuật toán trong việc nhận diện chữ viết” để làm bài tiểu 
luận kết thúc môn học của mình. 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 

NỘI DUNG: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON
1. Cú pháp cơ bản của Python 
1.1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python 
Python là ngôn ngữ lập trình thông dụng (interpreted), hướng đối tượng (object-
oriented), và là một ngôn ngữ bậc cao ngữ nghĩa động (dynamic semantics). Python hỗ 
trợ các module và gói (packages). 
Tính chất cơ bản của Python:
- Ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, có cú pháp rất đơn giản. 
- Ngôn ngữ mã nguồn mở được sử dụng và phân phối tự do, ngay cả trong 
việc thương mại. 
- Khả năng di chuyển: Các chương trình Python có thể di chuyển từ nền tảng 
này sang nền tảng khác và chạy tất cả các nền tảng như: Windows, MacOS, 
Linux/Unix và những hệ điều hành khác. 
- Khả năng mở rộng và có thể nhúng: Có thể kết hợp cùng các ngôn ngữ lập 
trình khác để phát triển các ứng dụng phức tạp. 
- Thư viện chuẩn (có sẵn) để giải quyết những bài toán phổ biến hiện nay. 
- Hướng đối tượng: Python giúp giải quyết các vấn đề phức tạp một cách trực 
quan. Với lập trình hướng đối tượng, phân chia vấn đề phức tạp thành 
những tập nhỏ hơn bằng phương pháp tạo ra các đối tượng. 
- Ngôn ngữ thông dịch:
+ Code được viết và thực thi trực tiếp bằng trình thông dịch. 
+ Các lệnh được đưa vào thông dịch và thấy kết quả ngay lập tức. 
Ứng dụng của Python: 
- Sử dụng Python cho nhiều mục đích:
+ Xây dựng các ứng dụng Game: 
+ Xây dựng ứng dụng Web: công việc lập trình các ứng dụng web ngày nay 
càng trở nên phổ biến. Các nền tảng tạo ứng dụng web khá đình đám sử 
dụng Python như Django, Flask, Pyramid. 
+ Xây dựng các hệ thống thông tin để kinh doanh. 
+ Xây dựng các công cụ quản trị mạng, an ninh mạng … 
+ Sử dụng trong các lĩnh vực khoa học cho nghiên cứu học thuật. 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 


tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương