TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvt


- Cần nghiên cứu, trang bị nhiều kiến thức hơn để đề tài được tốt hơn.  -tải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang20/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
Cần nghiên cứu, trang bị nhiều kiến thức hơn để đề tài được tốt hơn. 
- Cần phải bố cục lại cách trình bày sao cho hợp lí hơn. 
Cần rèn luyện thành thục về các kỹ năng lập trình Python. 
- Cần tìm hiểu sâu, nắm rõ về các thuật toán trong Machine learning (Học máy), 
cải thiện bài toán Nhận diện chữ viết tay phát hiện hình ảnh. 
- Machine Learning đang trở nên phổ biến trong mọi lĩnh vực, đây là một trong 
những ứng dụng tiềm năng cho tất cả các bạn sinh viên chuyên ngành Điện tử 
theo đuổi và tìm hiểu nó một cách cụ thể và phát triển cho công việc sau này. 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Hướng dẫn lập trình Python cơ bản, The Dariu Foundation, Lê Trọng Nhân. 
[2]. Tài liệu Python Tiếng Việt cơ bản – Võ Duy Tuấn. 
[3]. https://machinelearningcoban.com/ 
[4]. https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-numpy-mot-thu-vien-chu-yeu-phuc-vu-cho-khoa-
hoc-may-tinh-cua-python-maGK7kz9Kj2. 
[5]. Machine Learning In Python Essential Techniques For Predictive Analysis – 
MICHAEL BOWLES. 
[6]. NumPy Cookbook Over 70 interesting recipes for learning the Python open source 
mathematical library, NumPy - Ivan Idris. 
[7]. Machine Learning with Python Cookbook: Practical Solutions from Preprocessing 
to Deep Learning - Chris Albon. 
[8]. Introduction to Machine Learning – Alex Smola and S.V.N. Vishwanathan. 
[9]. https://trituenhantao.github.io/2020/08/21/keras-la-gi-gioi-thieu-ve-keras/. 
[10]. https://viblo.asia/p/deep-learning-tim-hieu-ve-mang-tich-chap-cnn-
maGK73bOKj2. 
[11]. https://www.mrtech.vn/2020/05/cnn-introduction.html. 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương