TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông tiểu luận môn họC: KỸ thuật lập trìNH TROng đtvttải về 262.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang14/20
Chuyển đổi dữ liệu22.06.2022
Kích262.08 Kb.
#52442
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Nguyễn-Việt-Dũng-18810540050-D13DTKTMT
DeCuongOnThi NhapMonTinHoc K1 2021 D15 Đã sửa
4.2. Phân loại hàm 
 
4.2.1. Hàm không có tham số và không có giá trị trả về 
Cú pháp hàm:
Trong đó:
 
• def: là từ khóa trong phần định nghĩa 1 hàm. 
• Tên_Hàm: định danh của hàm do lập trình viên đặt tên. 
• Thân_Hàm: chứa các câu lệnh của Python để thực hiện một yêu cầu nào đó. 
Ví dụ:
def greet_user(): # Định nghĩa hàm có tên là greet_user() 
"Đây là một ví dụ về hàm" 
Print("Hello !") # Thân hàm, chứa lệnh in từ Hello! 
def  (

 
def Tên_Hàm(): 
"Mô tả ngắn về hàm" # Không bắt buộc 
Thân_Hàm 


Kỹ thuật lập trình PYTHON Giảng Viên Hướng Dẫn: TS. Lê Trọng Hiếu 
22 
4.2.2. Hàm có tham số và không có giá trị trả về 
Cú pháp hàm:

 
- Thực thi (gọi) hàm: Tên_Hàm(đối số)
- Khi thực thi (gọi) hàm thì giá trị của đối số sẽ được truyền vào tham số của 
hàm được gọi 
Ví dụ:
 
 
 
Kết quả in ra:
4.2.3. Hàm với nhiều tham số 
Cú pháp hàm: 
 
- Thực thi (gọi) hàm: Tên_Hàm(đối_số_1, đối_số_2,…)
- Khi thực thi (gọi) hàm, thì:  
+ Giá trị của đối_số_1 sẽ được truyền vào tham_số_1 
+ Giá trị của đối_số_2 sẽ được truyền vào tham_số_2 
Ví dụ:
 
 
Kết quả in ra: 
4.2.4. Hàm với số lượng tham số có thể thay đổi được 
Cú pháp hàm: 
 
def Tên_Hàm(tham_số): 
"Mô tả ngắn về hàm " #Không bắt buộc 
Thân_Hàm 
def greet_user(Ten): 
print("Hello! " + Ten.title()) 
name="Nguyễn Việt Dũng" 
greet_user(name) 
Hello! Nguyễn Việt Dũng 

tải về 262.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương