TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông báo cáo tiểu luậN


 Các ứng dụng khác của RTL2831 SDRtải về 1.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích1.02 Mb.
#54744
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
06 20810540011 Nguyen Trong Trang

2. Các ứng dụng khác của RTL2831 SDR ...................................................... 7 
2.1. ADS-B: Giám sát thông tin máy bay ....................................................... 7 
2.2. GPS: Thu thập dữ liệu vị trí ..................................................................... 8 
2.3. GSM: Phân tích tín hiệu mạng di động .................................................... 9 
Phần 3. Đánh giá và phát triển ............................................................................ 9 
1. Đánh giá ưu nhược điểm của Bộ thu vô tuyến RTL2831 SDR .................. 9 
1.1. Ưu điểm của RTL2831 SDR ................................................................... 9 
1.2. Nhược điểm và hạn chế của RTL2831 SDR ...........................................10 
2. Hướng cải tiến và phát triển trong tương lai .............................................10 
2.1. Đề xuất các hướng cải tiến về hiệu suất và chức năng ............................10 
2.2. Các công nghệ tiềm năng cho Bộ thu vô tuyến RTL2831 SDR...............10 
Phần 4. Chương trình C++ ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật điện tử viễn 
thông. ................................................................................................................... 11 
1. khái niệm C++ là gì? ................................................................................... 11 2.Các ví dụ về ứng dụng C++ trong thiết bị IoT, hệ thống y tế và viễn thông
 ..........................................................................................................................12 
2.1. các ứng dụng ..........................................................................................12 
2.2. Giải thích các khái niệm lập trình quan trọng trong kỹ thuật điện tử.......12 
3. Đoạn code cơ bản được ứng dụng trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện 
tử Viễn Thông ..................................................................................................12 
3.1. code dùng trong ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn Thông ...........12 
3.2 giải thích .................................................................................................13 

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương