TrưỜng đẠi họC ĐIỆn lực khoa đIỆn tử viễn thông báo cáo tiểu luậNtải về 1.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu25.05.2023
Kích1.02 Mb.
#54744
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
06 20810540011 Nguyen Trong Trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]RTL-SDR Tutorial: Receiving NOAA Weather Satellite Images. (2013, May 13). RTL-
SDR.com. Retrieved May 16, 2023, from
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-noaa-weather-satellite-images/
[2]″. (n.d.). ″ - Wiktionary. Retrieved May 16, 2023, from 
https://learn.adafruit.com/system/assets/assets/000/016/980/original/sdr_sdrsharp_f
m.png?1399939286
[3]. (n.d.). ″ - Wiktionary. Retrieved May 16, 2023, from 
https://www.linuxtv.org/wiki/images/thumb/0/0a/RTL2832U.jpg/300px-
RTL2832U.jpg
[4]Dive into anything. (n.d.). Reddit. Retrieved May 16, 2023, from 
https://www.reddit.com/r/RTLSDR
[5]Machado, J. R. (n.d.). Spectrum Analyzing with RTLSDR Scanner. | Download 
Scientific Diagram. ResearchGate. Retrieved May 16, 2023, from 
https://www.researchgate.net/figure/Spectrum-Analyzing-with-RTLSDR-
Scanner_fig9_303253115
[6]Quick Start Guide. (n.d.). RTL-SDR.com. Retrieved May 16, 2023, from 
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide

tải về 1.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương