TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích32.75 Kb.
#8142

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁTRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: Ngôn ngữ Việt Nam. Khoá 2012-2014

( Ban hành theo quyết định số 191ngày 05tháng 02 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Số QĐ công nhận học viên

Chuyên ngành

Điểm TBC

các môn

Điểm luận văn

1

Nguyễn Duy Diện

04/07/1980

Nam

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

8,13

10

2

Hoàng Văn Giang

28/12/1984

Nam

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

8,29

9,8

3

Lê Thị Hiền

20/05/1982

Nữ

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

8,13

9,9

4

Lê Thị Huệ

01/08/1985

Nữ

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

8,30

9,7

5

Lê Thị Hương

27/07/1984

Nữ

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

7,73

9,0

6

Nguyễn Hồng Sơn

23/12/1959

Nam

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

8,56

10

7

Lê Thị Thanh

05/11/1970

Nữ

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

7,90

9,0

8

Lê Hoàng Yến

12/08/1989

Nữ

Thanh Hãa

1482/QĐ-ĐHHĐ

Ngôn ngữ Việt Nam

8,18

9,0

(Ấn định danh sách này gồm 08 học viên)./.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh An
Каталог: NewsImages -> file -> P %20%C4%90ao%20t%E1%BA%A1o -> saudaihoc -> capbang
file -> UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoá
file -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc khoa khoa học xã HỘI ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầN
file -> 284/kh đHHĐ KẾ hoạch đánh giá chương trình giáo dục của trường Đại học Hồng Đức
file -> TIỂu thuyết thứ NĂM
saudaihoc -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 581/QĐ-ttg
capbang -> TRƯỜng đẠi học hồng đỨc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-ct ngày 11/4/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức và hoạt động của trường Đại học Hồng Đức

tải về 32.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương