TRƯỜng đẠi học giao thông vận tải tp. Hcmtải về 243.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích243.08 Kb.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

CHƯA ĐƯỢC CẤP BẰNG

(Kèm theo công văn số /ĐTCH, ngày tháng nămcủa Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM )

Stt

Họ và tên học viên

Ngày tháng năm sinh

Số, ngày QĐ trúng tuyển


Số, ngày QĐ tốt nghiệp

Ghi chú

Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóaNguyễn Hoàng

Nhân

01.01.1986

557/TSCH, 05/11/2010

471/QĐ-ĐTCH, 29/07/2014


Phạm Việt

Thắng

28.07.1978

557/TSCH, 05/11/2010

472/QĐ-ĐTCH, 29/07/2014


Lê Sỹ

Quế

28.11.1975

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Lê Thị Ngọc

Quyên

18.08.1985

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Phan Quốc

Cường

02.05.1988

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

471/QĐ-ĐTCH, 29/07/2014


Phan Quốc

Cường

15.05.1987

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

462/ĐTSĐH, 14/10/2011


Võ Văn

Châu

02.02.1986

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Trọng

Công

14.02.1979

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Trần Minh

Hiếu

03.05.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Võ Thanh

Tâm

20.02.1988

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Phan Văn

Cửu

06.09.1968

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Quang

Hiếu

1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Mạnh

La

08.08.1974

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Thị Thúy

Nga

01.05.1984

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Đỗ Thị

Nguyệt

14.06.1987

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Trầm Văn

Tấn

10.02.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Võ Văn

Thuận

04.04.1975

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Trần Hồng

Trí

01.11.1989

925/ĐTSĐH, 28/12/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Thị Mai

Y

20.10.1986

925/ĐTSĐH, 28/12/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Trịnh Thị Lan

Hương

15.12.1985

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Lê Anh

Thi

16.01.1980

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Ngô Quốc

Tiến

05.10.1985

925/ĐTSĐH, 28/12/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Thanh

Sơn

17.10.1988

435/QĐ-ĐHGTVT, 12/09/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015
Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tảiNguyễn Ngọc

Anh

12.04.1978

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Quốc

Thịnh

28.01.1969

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Từ Phúc

Hải

12.04.1960

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Tự

Quy

07.08.1960

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Lê Uy21.11.1975

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Vũ Thành

An

18.10.1971

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Phạm Vương

Bảo

02.01.1982

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Lâm Bình

Huy

07.11.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Thị Huyền

Linh

13.09.1977

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Bùi Trung

Phương

06.07.1981

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Huỳnh Hữu

Trực

07.09.1985

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Văn

Trung

16.12.1982

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Quốc

Tuấn

17.03.1962

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Ngọc

Hải

01.01.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Văn

Hưng

28.09.1968

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Ngô Thị Thúy

An

11.01.1987

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Vũ Nhật30.11.1969

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Thế

Hùng

17.03.1970

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Ninh Quốc

Khánh

31.03.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Uyên

Minh

27.04.1970

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Trương Hoàng Quốc

Phong

05.02.1984

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Phạm Thanh

Sơn

10.01.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Bùi Thị Minh

Thu

21.09.1973

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Đức

Tiến

08.08.1976

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Tiến

Định

14.10.1987

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Việt

Hùng

05.06.1983

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Phan Tứ

Hùng

06.06.1974

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Thị Thu

Hường

21.04.1984

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Quang

Huy

28.10.1984

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Thị

Lam

07.01.1989

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Đỗ Châu Kiều

Linh

18.06.1989

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Văn

Nhung

01.01.1970

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Phạm Ngọc

Thắng

25.02.1979

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Anh

Thành

12.01.1985

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Thị Ái

Trinh

26.04.1985

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Anh

Tuấn

20.04.1973

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Hoàng Thanh

Tùng

03.08.1987

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Quang

Vinh

28.04.1976

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Lê Thị Hồng

Huế

01.01.1989

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Thị Diệu

Huyền

23.01.1988

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Trần Thị Ngọc

Minh

01.10.1982

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Hoàng Việt

Trung

04.10.1963

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Hoàng

Anh

18.11.1988

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Trần Minh

Lãng

14.07.1963

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Ngô Mạnh

Linh

15.11.1988

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Mai Thị Ngọc

Phượng

24.11.1987

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Ngô Thị

Thảo

20.05.1987

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Phạm Thanh

Thảo

07.03.1979

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Bùi Thị Hương

Xuân

24.03.1985

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015
Khoa học hàng hảiNguyễn Xuân

Trường

16.09.1984

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Phạm Quang Hòa

Bình

23.03.1983

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Khổng Nguyễn Minh

Dương

12.10.1987

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Đoàn Xuân

Đại

20.10.1986

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Hoàng Duy

Đàn

15.12.1987

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Trần Ngọc

Nam

20.04.1985

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Phạm Duy

Vĩnh

08.11.1981

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Nguyễn Phú

Cường

23.10.1983

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Tiền

Phương

03.03.1981

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nghị Thanh

Liêm

23.09.1985

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Lê Văn

Tuyến

10.04.1981

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015
Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lựcNguyễn Văn

Bình

16.07.1983

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Hồ Ngọc

Minh

17.01.1972

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Văn

Phúc

01.01.1982

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Nguyễn Văn

Năm

28.07.1982

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Lê Hào

Quang

11.10.1376

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Thái Bá

Đức

13,091976

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Châu Thanh

Hiếu

17.10.1986

535ĐTSĐH, 15/11/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Thái Văn

Nông

11.11.1978

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Thành

Vạn

04.06.1986

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Văn

Công

27.09.1979

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Đoàn Trung

Việt

08.08.1987

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Cao Văn

Hoàn

10.08.1986

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Trương Minh

Sơn

05.09.1986

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Đặng Văn

Thanh

26.12.1981

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Hoàng Nghĩa

Thông

04.04.1985

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Phan Văn

Tứ

20.04.1987

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Trương Minh

Tùng

04.04.1978

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Đức

Tuấn

10.05.1970

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015
Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngHuỳnh Thanh

Hải

15.06.1986

557/TSCH, 05/11/2010

1435/QĐ-ĐTCH, 04/11/2014


Lê Hữu

Đạt

03.09.1988

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Trần Xuân

Thái

10.04.1988

462/ĐTSĐH, 14/10/2011

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Thành

Huy

04.12.1988

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Phạm Quang

Nhật

03.07.1982

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Trần Minh

Quân

11.06.1988

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Duy

Tuấn

17.01.1989

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Cao Văn

Diễn

09.01.1983

925/ĐTSĐH, 28/12/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Bùi Thị

Ninh

08.05.1986

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015


Huỳnh Văn

Thức

27.05.1973

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

363/QĐ-ĐTCH, 13/02/2015
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủyNguyễn Hải

Dương

17.07.1989

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Lê Xuân

Quang

08.05.1979

742/ĐTSĐH, 05/10/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014
Hiển

16.12.1977

925/ĐTSĐH, 28/12/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014


Nguyễn Phạm Khánh

Hưng

13.10.1983

925/ĐTSĐH, 28/12/2012

1436/QĐ-ĐTCH, 26/12/2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương