Trường: Đại học Dược Hà Nội thẩm tách micro và Ứng dụng trong các nghiên cứu y dưỢc mục tiêU, MỤC ĐÍch khóa họCtải về 50.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích50.03 Kb.


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2012

Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”


Trường: Đại học Dược Hà Nội

THẨM TÁCH MICRO VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGHIÊN CỨU Y DƯỢC

MỤC TIÊU, MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

  1. Hiểu được vai trò, nguyên lý hoạt động và cấu tạo của kỹ thuật thẩm tách micro trong định lượng các phân tử thuốc tại mô đích tác dụng.

  2. Xây dựng được các mô hình thử hiệu quả tác dụng dược lý và cơ chế tác dụng phân tử của các phân tử có hoạt tính sinh học.

  3. Xây dựng được các mô hình nghiên cứu sinh khả dụng của thuốc mắt, tương đương sinh học các dạng thuốc dán ngoài da hay điều trị tại mô ung thư…

GIẢNG VIÊN

PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu; TS. Nguyễn Thành HảiTrường Đại học Dược Hà Nội.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

Buổi 1

Sáng ngày28 tháng 11 năm 2012
08h30-08h45

Khai mạc

Ban Tổ chức

08h45-9h45

Thẩm tách micro (1): Giới thiệu chung và nguyên lý hoạt động của kỹ thuật thẩm tách micro

TS. Nguyễn Thành Hải

9h45-10h10

Giải lao
10h00-11h00

Thẩm tách micro (1): các ứng dụng cơ bản trong nghiên cứu y dược

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 2

Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2012
14h00-15h00

Thẩm tách micro (2): Cấu tạo và các bước tiến hành của kỹ thuật thẩm tách micro cho 1 nghiên cứu

TS. Nguyễn Thành Hải

15h00-15h15

Giải lao
15h15-16h30

Xem 1 số video về các bước tiến hành trong 1 số nghiên cứu cụ thể và thảo luận

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 3

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2012
08h30-10h00

Nghiên cứu xác định hoạt tính sinh học của thuốc trên hệ thần kinh trung ương dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro

TS. Nguyễn Thành Hải

10h00-10h15

Giải lao
10h15-11h30

Thảo luận về các hướng nghiên cứu cùng học viên.

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 4

Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2012
13h30-15h00

Nghiên cứu cơ chế tác dụng phân tử của thuốc trên hệ thần kinh trung ương dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro và mô hình đột biến gen.

TS. Nguyễn Thành Hải

15h00-15h15

Giải lao
15h15-16h30

Thảo luận về các hướng nghiên cứu cùng học viên.

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 5

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2012
08h30-10h00

Vai trò dopamin trong não và nghiên cứu mô hình thẩm định hiệu quả của các chất ma túy thông qua nồng độ dopamin dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro

TS. Nguyễn Thành Hải

10h00-10h15

Giải lao
10h15-11h30

Thảo luận về các hướng nghiên cứu cùng học viên.

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 6

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2012
13h30-15h00

Trao đổi về kỹ thuật thẩm tách micro trong nghiên cứu thuốc ung thư tại mô ung thư và sự phân bố kháng sinh trong cơ thể.

TS. Nguyễn Thành Hải

15h00-15h15

Giải lao
15h15-16h30

Thảo luận về các hướng nghiên cứu cùng học viên.

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 7

Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2012
08h30-10h00

Trao đổi về kỹ thuật thẩm tách micro trong nghiên cứu sinh khả dụng của thuốc nhỏ mắt tại thủy tinh thể.

TS. Nguyễn Thành Hải

10h00-10h15

Giải lao
10h15-11h30

Thảo luận về các hướng nghiên cứu cùng học viên.

TS. Nguyễn Thành Hải

Buổi 8

Chiều ngày 1 tháng 12 năm 2012
13h30-15h00

Trao đổi về kỹ thuật thẩm tách micro trong các ứng dụng y học và nghiên cứu lâm sàng.

TS. Nguyễn Thành Hải

15h00-15h15

Giải lao
15h15-16h30

Thảo luận về các hướng nghiên cứu cùng học viên.

TS. Nguyễn Thành Hải

16h30-16h45

Bế mạc

Ban tổ chức

Tài liệu học tập:

PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu và TS. Nguyễn Thành Hải (2012),Thẩm tách micro và ứng dụng trong các nghiên cứu Y Dược.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

Học viên được học tập nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm về thiết kế mô hình nghiên cứu cơ bản trong định lượng phân tử có hoạt tính sinh học tại mô đích tác dụng.

Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận đã tham dự khóa học “Thẩm tách micro và ứng dụng trong nghiên cứu Y Dược".

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên, học viên cao học thuộc các bộ môn, đơn vị liên quan trong toàn trường và các trường thụ hưởng dự án ADB có nhu cầu và các đơn vị khách mời: viện kiểm nghiệm thuốc trung ương, Viện dược liệu, Khoa Y Dược Đại học Quốc Gia.

Số lượng: 40 người trong đó học viên các trường khác tham dự khóa học (tối đa 16 người) sẽ được cung cấp tài liệu, học phí, phí giải khát giữa giờ, các chi phí khác sẽ do trường cử người tham dự chi trả.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Dược lâm sàng

Đơn vị phối hợp: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

Dự kiến tại Phòng Hội Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà NộiTHỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ ngày 28/11 - 1/12/2012(đối với các trường thụ hưởng dự án có nhu cầu đào tạo xin vui lòng liên hệ với Nguyễn Quốc Huy, Phòng Sau đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội, ĐT: 0984398989; email: saudaihoc.dhn@gmail.com trước ngày 28/09/2012)

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG/TRƯỞNG BQL

Vũ Xuân Giang

Thái Nguyễn Hùng Thu

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương