TRƯỜng đẠi học công nghệtải về 25.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.89 Kb.
#22277

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ


Số: 61 /TB-ĐT

V/v: Lịch thi chính thức HKI

năm học 2015-2016 học phần Triết học

bậc sau đại học


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Học viên cao học các khóa

Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKI năm học 2015-2016 học phần Triết học bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan:


1. Đối với giảng viên:

  • Thực hiện công tác ra đề, nộp điểm, giải đáp thắc mắc, thông báo điểm theo quy định tại công văn số 425A/ĐT ngày 03/12/2012.

2. Đối với học viên, nghiên cứu sinh:

  • Hoàn thành nghĩa vụ của người học về đóng học phí theo thông báo của Nhà trường để được dự thi;

  • Mang theo Thẻ Học viên, Thẻ Nghiên cứu sinh và có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi;

  • Tuân thủ kỷ luật phòng thi theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành;

  • Nếu học viên, nghiên cứu sinh không dự thi được vì lý do bất khả kháng thì làm đơn xin phép hoãn thi (kèm theo minh chứng). Hạn nộp đơn không quá 3 ngày sau ngày thi (không tính thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).

Trân trọng thông báo./.
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐT, TH7. (đã ký)


Nguyễn Phương Thái


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLỊCH THI CHÍNH THỨC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 HỌC PHẦN TRIẾT HỌC BẬC SAU ĐẠI HỌC


(kèm theo công văn số: 61 /TB-ĐT, ngày 01 / 03 /2016)

Viết tắt: VĐ  Vấn đáp, G2  Nhà G2, GĐ2  Khu giảng đường 2 (Tầng 3, Câu lạc bộ - Nhà ăn sinh viên, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội), VCH – Viện Cơ học, CBCT – Cán bộ coi thi.
Giờ

Thứ

NgàyLớp học phần

Học phần

Tín chỉ

Sĩ số

Phòng thi

CBCT

Giảng Viên

Giảng

đường

Hình

thức thi

8h00

7

26/03/2016

PHI 5001 1

PHI 5001 2

PHI 5001 3


Triết học


3

132

4

4

Trường Đại học KHXH&NV

307-GĐ2

308-GĐ2


312-GĐ2

313-GĐ2


Viết


4

4
Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 25.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương