TRƯỜng đẠi học công nghệ  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích16.17 Kb.
#22052


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********Thông tin vỀ luẬn VĂN tHẠC sĩ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Vĩnh Hưng 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07-03-1981 4. Nơi sinh:Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 950/2009/QĐ-ĐT, ngày 31tháng 12 năm 2009

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Tính hiệu năng của hệ thống thông tin di động 4G

8. Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính 9. Mã số: 604815

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS-TS Ngô Hồng Sơn

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Tính hiệu năng của hệ thống phân tập không gian ở đầu thu

- Tính hiệu năng của hệ thống phân tập không gian ở đầu phát

- Kết hợp hai trường hợp trên vào hệ thống MIMO và tính hiệu năng của hệ thống MIMO

- Tính hiệu năng của hệ thống kết hợp MIMO-OFDM

- Mô phỏng hiệu năng các hệ thống với điều chế BPSK, QPSK, 16 QAM và 64 QAM

- So sánh đánh giá phương thức SC-FDMA uplink so với OFDMA downlink trong 4G LTE

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ cho phân tích và thiết kế hệ thống truyền tin 4G và các hệ thống thế hệ sau

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Các kỹ thuật giảm PAPR trong hệ thống MIMO-OFDM ,

Giảm BER cho hệ thống 4G bằng các kĩ thuật sửa mã lỗi trên đường truyền

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

Ngày tháng năm 2014

Xác nhận của cán bộ hướng dẫn


Ngày 10 tháng 6 năm 2014

Học viên


VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING

------&------SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

***********INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyễn Vĩnh Hưng 2. Sex: Male

3. Date of birth: 07/March/2014 4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: : 950/2009/QĐ-ĐT . Dated 31-December 2009

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title:

8. Major: Performance Computing for 4G mobile communication system 9.Code: 604815

10. Supervisors: Associate Professor Dr. Ngo Hong Son. Acedamic title: School of Information and comunication technology- Hanoi University of Science and Technology


11. Summary of the findings of the thesis:

- Performance Computing diversity spatial in transmitter

- Performance Computing diversity spatial in Reciever

- Combine two Performance Computing diversity spatial with MIMO and Performance Computing MIMO system

- Performance simulation technology base on 4G System with BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM Modulation

- Comparison and analysis of sc-fdma uplink and ofdma downlink in 4G LTE

12. Practical applicability, if any: Can be analysis and Design for 4G mobile communication system and higher

13. Further research directions, if any: PAPR reduction techniques in MIMO-OFDM,

Reduce BER base on error code correction

14. Thesis-related publications:(List them in chronological order)

Date: ……………………..

Signature: …………………

Full name: ………………

Date: ……………………..

Signature: …………………Full name: ………………Каталог: coltech -> sites -> default -> files
files -> Biểu mẫu 2 Đhqghn trưỜng đẠi học công nghệ thông báo công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành Cơ học kỹ thuật
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> I- nhậN ĐỊnh tình hình miền bắC
files -> Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 1976-1980
files -> Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đảng Cộng sản Việt Nam
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 Ngày 4/3/2011. Cập nhật lúc 16
files -> Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001 2010 Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15

tải về 16.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương