TRƯỜng đẠi học cần thơtải về 6.87 Mb.
trang9/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.87 Mb.
#83
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50
Nguyễn Hồng

Diễm


4104064

Nguyễn Thị

Ngân

KT1088A1

KT331

KTH

 

TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH " NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

Nguyễn Ngọc

Đức


4104065

Nguyễn Hữu

Nghĩa

KT1088A1

KT331

KTH

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH HẬU GIANG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH HẬU GIANG 2010-2013

Nguyễn Thị Kim
4104066

Nguyễn Thị Bé

Ngoan

KT1088A1

KT331


KTH

 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ KINH TẾ VỈA HÈ Ở ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU -THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Bùi Thị Kim

Thanh


4104067

Đào Nguyễn Bảo

Ngọc

KT1088A1

KT331

KTH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG - 184 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VẬT TƯ CỦA CÔNG TY HAMACO

Huỳnh Thị Kim

Uyên


4104068

Lê Thị Bích

Ngọc

KT1088A1

KT331

KTH

 

 PHÂN TÍCH NHU CẦU MUA SẮM QUA MẠNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Nguyễn Xuân

Vinh


4104069

Nguyễn Hà Lam

Ngọc

KT1088A1

KT331

KTH

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG.

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH TỈNH VĨNH LONG TỪ NĂM 2009-2012

Võ Thành

Danh


4104073

Trần Chí

Nguyện

KT1088A1

KT331

KTH

SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH SÓC TRĂNG

Trương Khánh Vĩnh

Xuyên


4104074

Đỗ Thị Kiều

Nhi

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THÍ SINH DỰ THI ĐẦU VÀO KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA TRƯỜNG  ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Phan Thị Ngọc

Khuyên


4104075

Lê Thanh

Nhiều

KT1088A1

KT331

KTH

 

NGHÈO ĐÓI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH HẬU GIANG.

Phạm Lê Đông

Hậu


4104077

Trần Minh

Nhựt

KT1088A1

KT331

KTH

CÔNG TY PETIMEX CẦN THƠ

 TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY GAS (LPG) PETIMEX

Đinh Thị Lệ

Trinh


4104078

Nguyễn Thị Mỹ

Nữ

KT1088A1

KT331

KTH

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HẠ TẦNG Ở NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH AN GIANG

Nguyễn Hồng

Diễm


4104079

Trần Thị Phương

Oanh

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ SẢN XUẤT LÚA HUYỆN THỚI LAI, CẦN THƠ

Nguyễn Ngọc

Đức


4104080

Nguyễn Hải Nhất

Phong

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) Ở TỈNH VĨNH LONG

Nguyễn Thị Kim
4104081

Lê Hồng

Phúc

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Bùi Thị Kim

Thanh


4104083

Trần Huỳnh

Phương

KT1088A1

KT331

KTH

 

 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT XA BỜ HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TIỈNH CÀ MAU

Phạm Lê

Thông


4104084

Trần Minh

Quân

KT1088A1

KT331

KTH

Công Ty TNHH MTV Sơn Thủy, CẦN THƠ

Thực trạng sữ dụng công cụ chính sách tiền tệ giai đoạn 2011- 9/2013

Huỳnh Thị Kim

Uyên


4104087

Nguyễn Thanh

Tân

KT1088A1

KT331

KTH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG - 184 TRẦN HƯNG ĐẠO, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Xuân

Vinh


4104088

Võ Văn Bảo Duy

Tân

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ QUẬN Ô MÔN, TP. CẦN THƠ

Khổng Tiến

Dũng


4104090

Đinh Thị Kim

Thanh

KT1088A1

KT331

KTH

 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH MINH-VĨNH LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH MINH – VĨNH LONG

Võ Thành

Danh


4104092

Nguyễn Bình

Thạnh

KT1088A1

KT331

KTH

 

VẤN NẠN THẤT NGHIỆP Ở KHU VỰC ĐBSCL GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001- 2012

Trương Khánh Vĩnh

Xuyên


4104094

Nguyễn Thị Thu

Thảo

KT1088A1

KT331

KTH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX

Phan Thị Ngọc

Khuyên


4104095

Nguyễn Việt

Thảo

KT1088A1

KT331

KTH

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DI CƯ LAO ĐỘNG TỪ NÔNG THÔN LÊN THÀNH THỊ TỈNH VĨNH LONG

Phạm Lê Đông

Hậu


4104097

Dương Thị Kim

Thi

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN KẾ SÁCH

Đinh Thị Lệ

Trinh


4104098

Nguyễn Bảo

Thịnh

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) Ở TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2000-2013

Phan Thị Ngọc

Khuyên


4104099

Nguyễn Thị Kim

Thoại

KT1088A1

KT331

KTH

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MANG THÍT

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Nguyễn Ngọc

Đức


4104100

Huỳnh Hữu

Thời

KT1088A1

KT331

KTH

 

 

Đinh Thị Lệ

Trinh


4104101

Văn Ngọc

Thuỳ

KT1088A1

KT331

KTH

 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RAU QUẢ CẦN THƠ

Nguyễn Thị Kim
4104103

Hồ Thị Anh

Thư

KT1088A1

KT331

KTH

 

 TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SẠT LỠ ĐẤT VÙNG VEN BIỂN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN THÁNG SAU 2010 ĐẾN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2012.

Bùi Thị Kim

Thanh


4104104

Nguyễn Anh

Thư

KT1088A1

KT331

KTH

HÀNH VI ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC NÔNG THÔN HẬU GIANG

HÀNH VI ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM CỦA HỘ GIA ĐÌNH KHU VỰC NÔNG THÔN HẬU GIANG

Huỳnh Thị Kim

Uyên


4104105

Nguyễn Thị Như

Tiên

KT1088A1

KT331

KTH

 

NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ ĐIỂM DANH Ở BẬC ĐẠI HỌC

Nguyễn Xuân

Vinh


4104106

Văn Thị Việt

Tiên

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH CÀ MAU

Hứa Thanh

Xuân


4104107

Trương Phước

Tính

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHIẾU PHIM  TẠI HỘI TRƯỜNG LỚN ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

Trương Khánh Vĩnh

Xuyên


4104108

Nguyễn Thái

Tốt

KT1088A1

KT331

KTH

DNTN VẠN HÒA, TP CẦN THƠ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNTD VẠN HÒA  VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

Phan Thị Ngọc

Khuyên


4104109

Nguyễn Thị Kiều

Trang

KT1088A1

KT331

KTH

 

TÌM HIỂU VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG NGÀNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2010-2012 TẠI CẦN THƠ

Phạm Lê Đông

Hậu


4104113

Huỳnh Thị Uyển

Trân

KT1088A1

KT331

KTH

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ

Nguyễn Hồng

Diễm


4104115

Vương Trương Ái

Trân

KT1088A1

KT331

KTH

 

PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA MẠNG.

Nguyễn Hồng

Diễm


4104116

Nguyễn Minh

Trí

KT1088A1

KT331

KTH

 

ĐÁNH GIÁ MỨC THU NHẬP VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ QUA CÁC NĂM 2008-2012

Nguyễn Ngọc

Đức


4104117

Trần Hồng

Trinh

KT1088A1

KT331

KTH

 

Đề tài

Lê Khương

Ninh


4104120

Đặng Ngọc

Truyền

KT1088A1


tải về 6.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương