TRƯỜng đẠi học cần thơtải về 6.87 Mb.
trang47/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.87 Mb.
#83
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


LT11269

Nguyễn Thị Bích

Tuyền

KT1120L1

KT385

Kế toán

 

 

Nguyễn Phạm Thanh

Nam


LT11270

Nguyễn Mỹ

Tuyến

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH Cửu Long

Kế toán xác định và  phân tích kết quả kinh doanhTín


LT11270

Nguyễn Mỹ

Tuyến

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty TNHH Cửu Long

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Tấn

Tài


LT11271

Nguyễn Thị Ánh

Tuyết

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH Tân Thanh

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thu Nha

Trang


LT11272

Giang Khánh

Vân

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH In mekong

Kế toán tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Hữu

Đặng


LT11273

Nguyễn Phan Hồng

Vi

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần phân bón miền Nam

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thị

Diệu


LT11274

Nguyễn TuấnKT1120L1

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp tư nhân TM Lê Nguyễn

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Trần Quốc

Dũng


LT11275

Hồ Huệ

Xuân

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH MTV cấp nước Sóc Trăng

Tìm hiểu công tác kế toán nguyên vật liệu

Nguyễn Tấn

Tài


LT11276

Trần Thị Mỹ

Xuyên

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Hồ Hữu Phương

Chi


LT11277

Nguyễn Thị Kim

Yến

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH CN nồi hơi Phú Hưng

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Đặng Thị Ánh

Dương


LT11278

Trần Thị Ngọc

Yến

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty CP Tôn Hoa Sen

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Bùi Diên

Giàu


LT11280

Nguyễn Thị Thúy

An

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Lê Trần Phước

Huy


LT11281

Nguyễn Thị Huỳnh

Anh

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hưng

Phân tich tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Nguyễn Hồng

Thoa


LT11282

Tạ Thị Kiều

Anh

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 - chi nhánh Cần Thơ

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Nguyễn Thuý

An


LT11283

Thạch Thị Mỹ

Ân

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Sản 404

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

Hồ Hồng

Liên


LT11284

Tăng Thị

Bích

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại trang thiết bị y tế Quốc Cường

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Đàm Thị Phong

Ba


LT11285

Nguyễn Hải

Biển

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Phước Trường

Xác định kết quả kinh doanh

Lê Phước

Hương


LT11286

Nguyễn Thụy Diễm

Châu

KT1120L2

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp tư nhân Thành Hưng

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thị Hồng

Liễu


LT11288

Trịnh Ngọc

Diễm

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần xây dựng thành phố Cần Thơ

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toánTín


LT11289

Lê Thị Thùy

Dung

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nguyễn Thu Nha

Trang


LT11290

Nguyễn Thái Ngọc

Duyên

KT1120L2

KT385

Kế toán

Trường trung học cơ sở Trung Nhứt, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp Cần Thơ

Kế toán tiếp nhận và sử dụng kinh phí

Nguyễn Hữu

Đặng


LT11291

Nguyễn Thị Trang

Đài

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nguyễn Thị

Diệu


LT11292

Trần

Đạt

KT1120L2

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp tư nhân Tân Thành Công

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận

Nguyễn Tấn

Tài


LT11293

Phan Ngọc

Đức

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Hà

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh

Huỳnh Trường

Huy


LT11294

Lê Yên ThúyKT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Tây Đô

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Đặng Thị Ánh

Dương


LT11296

Trần Thị Mỹ

Hạnh

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty mía đường Sóc Trăng

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Trương Thị Bích

Liên


LT11297

Nguyễn Ngọc

Hằng

KT1120L2

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tường Phúc

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Lê Trần Phước

Huy


LT11298

Phạm Thị Thúy

Hằng

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài FOSCO

Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh

Nguyễn Hồng

Thoa


LT11299

Nguyễn Ngọc

Hân

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần dược Thịnh Phát

Hoàn thiện công tác kế toán công nợ

Nguyễn Thuý

An


LT11300

Trần Hoài

Hân

KT1120L2

KT385

Kế toán

Nhà máy đường Phụng Hiệp

Phân tích chi phí sản xuất và biện pháp hạ giá thành sản phẩm

Hồ Hồng

Liên


LT11301

Phùng Nguyễn Phương

Hiền

KT1120L2

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát Lợi

Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận

Đàm Thị Phong

Ba


LT11302

Trần Trọng

Hiếu

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thắng

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Lê Phước

Hương


LT11303

Quách Mai

Hoa

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Sóc Trăng

Tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nguyễn Thị Hồng

Liễu


LT11304

Nguyễn Tiến

Hoàng

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Phát

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuậnTín


LT11305

Phạm Ánh

Hồng

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ-Caseamex

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thu Nha

Trang


LT11306

Nguyễn Lê Khánh

Huy

KT1120L2

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp tư nhân Thành Hưng

Phân tích tình hình tài chính

Phạm Lê

Thông


LT11307

Phan Thị Bích

Huyền

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống cây trồng Bình Minh

Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Nguyễn Thị

Diệu


LT11308

Nguyễn Thị Kiều

Hương

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Phạm Lê

Thông


LT11309

Nguyễn Minh

Kha

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 - chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của công ty

Nguyễn Hữu

Đặng


LT11310

Từ Thị Thanh

Kiều

KT1120L2

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên Thiên Châu


tải về 6.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương