TRƯỜng đẠi học cần thơtải về 6.87 Mb.
trang46/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.87 Mb.
#83
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Nguyễn Thuý

An


LT11225

Trịnh Mỹ

Ngân

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần in Sóc Trăng

Kế toán tài sản cố định hữu hình

Hồ Hồng

Liên


LT11226

Lê Ánh

Ngọc

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần in và bao bì Đồng Tháp

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Đàm Thị Phong

Ba


LT11227

Nguyễn Thị Kim

Ngọc

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty CP Hoàng Minh Nhật

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Lê Phước

Hương


LT11228

Phạm Thảo

Nguyên

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần dược Thịnh Phát

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thị Hồng

Liễu


LT11229

Võ Thị Thanh

Nhàn

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệpTín


LT11230

Lê Thị Yến

Nhi

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Mỹ Thuận

Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thu Nha

Trang


LT11231

Bùi Ái

Nhiên

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty TNHH MTV Khang Hưng

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Nguyễn Hữu

Đặng


LT11232

Lê Thị Kiều

Nhung

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH TM-DV-SX Toàn Phát

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Nguyễn Thị

Diệu


LT11233

Phạm Tố

Như

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn

Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

Trần Quốc

Dũng


LT11234

Nguyễn Thị Mỹ

Nương

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động

Nguyễn Tấn

Tài


LT11235

Đỗ Thị Hồng

Oanh

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ xây dựng Kiến Lạc

Ứng dụng MS Access vào công tác tiền lương và các khoản trích theo lương

Hồ Hữu Phương

Chi


LT11236

Trần Thị Hồng

Oanh

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty Cổ phần xây dựng và thương Mai Vạn Phát

Kế toán xác điịnh và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Đặng Thị Ánh

Dương


LT11238

Hoàng Đình Diễm

Phúc

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Bùi Diên

Giàu


LT11239

Nguyễn Trung Bích

Phượng

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH SX-TM Trí Thành

Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng- lợi nhuận

Võ Thành

Danh


LT11240

Lê Trần Ái

Quyên

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Alliance one

Kế toán các khoản phải thu và phải trả của công ty

Nguyễn Hồng

Thoa


LT11241

Ngô Thị Ngọc

Quỳnh

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần thơ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm

Nguyễn Thuý

An


LT11242

Huỳnh Thanh

Sang

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần in Sóc Trăng

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hồ Hồng

Liên


LT11244

Lê Quang

Thạch

KT1120L1

KT385

Kế toán

DNTN Cỏ May

Phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng- lợi nhuận

Đàm Thị Phong

Ba


LT11245

Tạ Ngọc

Thanh

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty CP Thực Phẩm Bích Chi

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Võ Thành

Danh


LT11246

Bùi Thị Thanh

Thảo

KT1120L1

KT385

Kế toán

Chi Nhánh Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 tại Cần thơ

Tổ chức hạch toán kế toán

Trương Thị Bích

Liên


LT11247

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

KT1120L1

KT385

Kế toán

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín

Phân tích tình hình huy động vốn

Lê Phước

Hương


LT11248

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty CP đầu tư xây dựng Viễn thông Cần thơ

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thị Hồng

Liễu


LT11250

Phạm Hoàng

Thông

KT1120L1

KT385

Kế toán

DNTN cơ khí Thanh Nhã

Kế toán xác định kết quả kinh doanhTín


LT11251

Nguyễn Thị Lệ

Thu

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty TNHH Hoàng Phúc

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Nguyễn Thu Nha

Trang


LT11252

Đặng Thị Kim

Thùy

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH hai thành viên Hải Sản 404

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Nguyễn Hữu

Đặng


LT11253

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

KT1120L1

KT385

Kế toán 

Nguyễn Hồ Anh

Khoa


LT11253

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH sản xuất và gia công giày Thịnh Vượng

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Nguyễn Thị

Diệu


LT11254

Trần Thị Anh

Thư

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH MTV xây lấp nhà máy xi măng An Giang

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Trần Quốc

Dũng


LT11255

Nguyễn Thị Hoài

Thương

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty TNHH MTV Hải Bình

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Nguyễn Tấn

Tài


LT11256

Nguyễn Lư Thủy

Tiên

KT1120L1

KT385

Kế toán

Doanh nghiệp chế biến thực phẩm Toàn Thắng

Kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm

Hồ Hữu Phương

Chi


LT11257

Trần Lê Minh

Tiến

KT1120L1

KT385

Kế toán

Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Đặng Thị Ánh

Dương


LT11258

Nguyễn Duy

Tính

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Cần Thơ

Kế toán vốn bằng tiền

Bùi Diên

Giàu


LT11259

Trương

Toàn

KT1120L1

KT385

Kế toán

DNTN Tân Phát

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Lê Trần Phước

Huy


LT11261

Lưu Mỹ

Trang

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần đầu tư Thúy Sơn

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Hồng

Thoa


LT11263

Nguyễn Hoàng Thị Ngọc

Trâm

KT1120L1

KT385

Kế toán

Ngân hàng TMCP Phương Tây Chi nhánh An Giang

Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nguyễn Thuý

An


LT11264

Từ Khã

Trân

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần vật tư Hậu Giang

Xác định kết quả kinh doanh

Hồ Hồng

Liên


LT11265

Dương Quốc

Trung

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty TNHH thương mại Sài Gòn Cần Thơ

Phân tích tình hình tài chính

Đàm Thị Phong

Ba


LT11266

Tạ Thành

Trung

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty TNHH MTV Thiên Châu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Lê Phước

Hương


LT11266

Tạ Thành

Trung

KT1120L1

KT385

Kế toán

 

 

Lưu Thanh Đức

Hải


LT11267

Trần CẩmKT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải

Kế toán tính giá thành sản phẩm

Nguyễn Thị Hồng

Liễu


tải về 6.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương