TRƯỜng đẠi học cần thơtải về 6.87 Mb.
trang44/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.87 Mb.
#83
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển chi nhánh Vị Thủy - Hậu Giang

Phân tích thực trạng nợ xấu của Agribank CN Vị Thủy - Hậu Giang.

Phan Anh
LT11143

Huỳnh Tấn

Phú

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.

Nguyễn Tuấn

Kiệt


LT11144

Hồ Duy

Phúc

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ

Quan Minh

Nhựt


LT11146

Tăng Bá

Phước

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Vĩnh Long

Phân tích tình hình tài chính

Hùynh Trường

Huy


LT11147

Lê Thị Trúc

Phương

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn- Chi nhánh Bình Minh

Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ

Nguyễn Phú

Son


LT11148

Trần Lê Linh

Phương

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn

Hứa Thanh

Xuân


LT11149

Lưu Thành

Quí

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam VIB - chi nhánh Cao Lãnh

Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Lưu Tiến

Thuận


LT11150

Lý Quốc

Sử

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

Lê Tấn

Nghiêm


LT11151

Trương Minh

Tâm

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Công thương Cần Thơ

Phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu

Lưu Thanh Đức

Hải


LT11152

Lê Quang

Thái

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng

Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ

Nguyễn Phạm Thanh

Nam


LT11153

Trần Quế

Thanh

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Phương Nam chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Phương Nam chi nhánh Cần Thơ

Phạm Lê

Thông


LT11154

Đặng Thu

Thảo

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm.

Phan Anh
LT11156

Võ Minh Phương

Thảo

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sóc Trăng

Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt

Nguyễn Tuấn

Kiệt


LT11157

Nguyễn Văn

Thắng

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hoạt động tín dụng và biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng

Quan Minh

Nhựt


LT11158

Trần Thị

Thu

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ba Hòn- Kiên Giang

Phân tích hoạt động tín dụng

Hùynh Trường

Huy


LT11159

Trần Gia Nguyệt

Thủy

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Cần Thơ

Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Phú

Son


LT11160

Huỳnh Anh

Thư

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hứa Thanh

Xuân


LT11161

Dương Thị Thùy

Trang

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tín dụng ngắn hạn tại NH NN&PTNT cần thơ

Lưu Tiến

Thuận


LT11162

Nguyễn Thùy Phương

Trang

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Lê Tấn

Nghiêm


LT11163

Phạm Thị

Trang

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Trà Ôn, Vĩnh Long

Thực trạng công tác bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Lưu Thanh Đức

Hải


LT11164

Tạ Thị Thùy

Trang

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tịnh Biên- An Giang

Phân tích hoạt động cho vay tại NH Nno&PTNT

Nguyễn Phạm Thanh

Nam


LT11165

Trương Thị Thùy

Trang

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

Quản trị nợ xấu

Lê Phước

Hương


LT11166

Vũ Hương

Trầm

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thốt Nốt

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Agribank Thốt Nốt

Phan Anh
LT11167

Thái Ngọc

Trân

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Phú Tân

Phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiêp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Phú Tân

Nguyễn Tuấn

Kiệt


LT11168

Võ Quốc

Trí

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long - chi nhánh Sa Đéc

Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng MHB- Chi nhánh Sa Đéc

Quan Minh

Nhựt


LT11169

Nguyễn Thị Mai

Trinh

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh An Giang (BIDV)

Phân tích hoạt động tính dụng cá nhân

Hùynh Trường

Huy


LT11169

Nguyễn Thị Mai

Trinh

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh An Giang

Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân

Lưu Tiến

Thuận


LT11170

Phạm Thanh

Tùng

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Ngã Bảy Hậu Giang

Phân tích rủi ro thanh khoản

Nguyễn Phú

Son


LT11171

Phạm Thị Ngọc

Tuyền

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ

Phân tích rủi ro tín dụng

Hứa Thanh

Xuân


LT11172

Lương Thanh

Vân

KT1121L2

KT409

TCNH

 

 

Lê Tấn

Nghiêm


LT11173

Nguyễn Thị Cẩm

Vân

KT1121L2

KT409

TCNH

 

 

Lưu Thanh Đức

Hải


LT11174

Thái Khắc

Vĩnh

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Phân tich tình hình huy động vốn

Lưu Tiến

Thuận


LT11176

Trần Thị Mỹ

Xuân

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng Liên Việt chi nhánh An Giang

Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng Liên Việt chi nhánh An Giang

Lê Tấn

Nghiêm


LT11177

Lê Thị Như

Ý

KT1121L2

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô

Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô

Lưu Thanh Đức

Hải


LT11178

Nguyễn Thị Thúy

An

KT1120L1

KT385

Kế toán

Cty CP chế biến thủy hải sản hiệp thanh

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhTín


LT11179

Trương Thị Thúy

An

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Phân tích tình hình quản lí sử dụng nguyên vật liệu

Nguyễn Thu Nha

Trang


LT11180

Nguyễn Thị Phương

Anh

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty Cổ phần In Nguyễn Văn Thảnh

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Hùynh Trường

Huy


LT11181

Ung Thanh Phương

Anh

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ TDE

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Hữu

Đặng


LT11182

Lâm Thị Ngọc

Bích

KT1120L1

KT385

Kế toán

Công ty cổ phần in Sóc Trăng

Kế toán tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Nguyễn Thị

Diệu


LT11183

Trần Ngọc

Bích

KT1120L1

KT385

Kế toán


tải về 6.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương