TRƯỜng đẠi học cần thơtải về 6.87 Mb.
trang35/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.87 Mb.
#83
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50
4107301

Nguyễn Chí

Thể

HG1020A1

KT385

 

Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Sông Hậu

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Lê Trần Phước

Huy


4107304

Đỗ Vĩnh

Toàn

HG1020A1

KT385

 

Ngân hàng thương mại CP đầu tư và phát triển Việt Nam – Trà Vinh

Một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn

Hồ Hữu Phương

Chi


4107305

Nguyễn Kiều

Trang

HG1020A1

KT385

 

Công ty TNHH Sài Gòn Cần Thơ

Kế toán bán hàng và xác ddjnhj kết quả bán hàng

Lê Trần Phước

Huy


4107306

Nguyễn Thị Thùy

Trang

HG1020A1

KT385

 

Công ty CP thực phẩm Bích Chi

Đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả tài sản cố định

Hùynh Trường

Huy


4107307

Trần Huyền

Trân

HG1020A1

KT385

 

Công ty lương thực Trà Vinh, 102 Trần Phú, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty lương thực Trà Vinh

Nguyễn Phú

Son


4107309

Thị Diễm

Trinh

HG1020A1

KT385

 

Công ty tư vấn và kiểm định xây dựng Nam Hưng

Kế toán tài sản cố định

Nguyễn Tấn

Tài


4107310

Trương Ngọc

Trinh

HG1020A1

KT385

 

Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Kế toán vốn bằng tiền

Hồ Hồng

Liên


4107312

Nguyễn Thị Mỹ

Vẹn

HG1020A1

KT385

 

Công ty xi măng Tây Đô

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ Phần Xi măng Tây đô

Hồ Hữu Phương

Chi


4107313

Huỳnh Thị Nguyên

Ý

HG1020A1

KT385

 

Cục thống kê Tp.Cần Thơ

Kế toán tiền mặt tại cục thống kê Tp.Cần Thơ

Trương Thị Bích

Liên


4107314

Lê VănHG1021A1

KT409

 

Sacombank chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Cần Thơ

Lưu Thanh Đức

Hải


4107315

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Nông Nghhiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Mỹ Lâm,Kiên Giang

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mỹ Lâm-Kiên Giang

Võ Thị

Lang


4107316

Nguyễn Thị

Diệu

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Lê Nguyễn Đoan

Khôi


4107317

Hồ Thị Thùy

Dương

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng NN&PTNT huyện Long Hồ

ptích tình hình cho vay nông hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng NN&PTNT huyện Long Hồ

Đỗ Thị

Tuyết


4107319

Đồ Tấn

Định

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - Sóc Trăng

Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín - Sóc Trăng

Bùi Văn

Trịnh


4107323

Đỗ Thị Kim

Hanh

HG1021A1

KT409

 

Agribank chi nhánh huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Phan Tùng

Lâm


4107324

Văng Công

Hiền

HG1021A1

KT409

 

Agribank 146 Xuân Khánh quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Phân tích họat động tín dụng tại ngân hàng Agribank 146 Xuân Khánh quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Đỗ Văn
4107325

Lê Thị Anh

Hoa

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ngã Năm

Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ngã Năm

Trương Chí

Hải


4107326

Lâm Phương

Huyền

HG1021A1

KT409

 

ArgiBank - Hậu Giang

Phân tích cho vay nông nghiệp nông thôn tại ArgiBank - Hậu Giang

Nguyễn Văn

Duyệt


4107328

Phạm Thị Mỹ

Khanh

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Hậu Giang

Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Hậu Giang

Lê Nguyễn Đoan

Khôi


4107329

Bùi Đăng

Khoa

HG1021A1

KT409

 

Tổng Công Ty Tài Chính Dầu Khí Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tình hình hoạt động giai đoạn 2010-2012 của Tổng Công Ty Tài Chính Dầu Khí Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Đỗ Thị

Tuyết


4107330

Lý Thiên

Kiều

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành Sóc Trăng

ptích tình hình tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành Sóc Trăng

Bùi Văn

Trịnh


4107331

Nguyễn Tấn

Linh 

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Phan Tùng

Lâm


4107332

Nguyễn Thị Thùy

Linh

HG1021A1

KT409

 

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Đỗ Văn
4107333

Lê Sơn

Lĩnh

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Phương Tây chi nhánh Cần Thơ,quận Ninh Kiều, Tp Cẩn Thơ

Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Phương Tây chi nhánh Cần Thơ

Trương Chí

Hải


4107334

Bùi Thị Thúy

Loan

HG1021A1

KT409

 

Agribank chi nhánh huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại Agribank chi nhánh Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Văn

Duyệt


4107336

Nguyễn Thị Xuân

Mai

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Long Xuyên, An Giang

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất đến hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Long Xuyên, An Giang

Lê Nguyễn Đoan

Khôi


4107337

Võ Thị Trúc

Mai

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng công thương sóc trăng

ptích tình huy động vốn tại ngân hàng công thương sóc trăng

Đỗ Thị

Tuyết


4107340

Phan Thị Diễm

My

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Song Phú, Vĩnh Long

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay của người dân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Song Phú, Vĩnh Long

Bùi Văn

Trịnh


4107342

Bùi Thị Phương

Ngọc

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng TMCP Việt Á thị xã Tân Châu, An Giang

Phân tích họat động tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Á thị xã Tân Châu, An Giang

Phan Tùng

Lâm


4107343

Nguyễn Thị Kim

Ngọc

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Vị Thủy, Hậu Giang

Phân tích tinh hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tai Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Vị Thủy, Hậu Giang

Đỗ Văn
4107344

Đào Lê

Nguyễn

HG1021A1

KT409

 

Chi nhánh ngân hàng VPBank Cần Thơ, quận Ninh Kiều, Tp Cẩn Thơ

Phân tích hoạt động cho vay vốn và quản trị nợ khó đòi tại chi nhánh ngân hàng VPBank Cần Thơ

Trương Chí

Hải


4107345

Trần Văn

Nhí

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu chi nhánh Cần Thơ

Phân tích hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ.

Nguyễn Văn

Duyệt


4107346

Trần Thị Kiều

Oanh

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sacombank chi nhánh Cần Thơ

Lê Nguyễn Đoan

Khôi


4107347

Đinh Thị Kim

Phụng

HG1021A1

KT409

 

Ngân hàng NN&PTNT Huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

Thực trạng và giải pháp huy động vốn tại ngân hàng NN&PTNT Huyện Lai Vung


tải về 6.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương