TRƯỜng đẠi học cần thơtải về 6.87 Mb.
trang16/50
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.87 Mb.
#83
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   50

Nguyễn Xuân

Thuận


4104481

Nguyễn Ngọc

Trân

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thới Lai

Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thới Lai

Nguyễn Trung

Tính


4104482

Văn Phạm Huyền

Trân

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín chi nhánh Bạc Liêu

Phân tích khả năng cạnh tranh cuả ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh bạc liêu đối với địa bàn

Nguyễn Thị

Hiếu


4104483

Nguyễn Minh

Triết

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng 

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ghi nợ của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2011 - 6 tháng đầu năm 2013

Nguyễn Hồ Anh

Khoa


4104484

Nguyễn Thị Tú

Trinh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Cái Khế

Thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thuong mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Cái Khế

Phan Đình

Khôi


4104485

Nguyễn Toàn

Trung

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Lê Khương

Ninh


4104487

Nguyễn Châu Ngọc

Tùng

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Châu Đốc, An Giang

Phân tích khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

Đoàn Tuyết

Nhiễn


4104488

Trương Thị Thanh

Tuyền

KT1021A1

KT409

TCNH

 Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ

Những nguyên nhân đưa đến quyết định sáp nhập của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2010 -2012

Mai Lê Trúc

Liên


4104489

Trần Thị Phượng

Tường

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng chính sách xã hội Cần Thơ chi nhánh Bình Thủy

Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội Cần Thơ chi nhánh Bình Thủy, và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng

Nguyễn Thị

Lương


4104491

Châu Thịnh

Viễn

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn– Chi nhánh Vĩnh Long

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Vĩnh Long

Phạm Xuân

Minh


4104492

Nguyễn Thị Ánh

Xuyên

KT1021A1

KT409

TCNH

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Phân tích hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè,Tỉnh Tiền Giang

Trần Thị Hạnh

Phúc


4104493

Dương Thảo

Yến

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ

Nguyễn Thị Kim

Phượng76


4104494

Dương Trường

An

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Long Mỹ

So sánh chất lượng dịch vụ giữa Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt

Huỳnh Thị Tuyết

Sương


4104495

Bùi Lan

Anh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Tình hình huy động vốn của BIDV

Bùi Lê Thái

Hạnh


4104496

Nguyễn Yến Quỳnh

Anh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Phát triển MÊ KONG chi nhánh Cà Mau

Phân tích tình hình thanh khoản tại ngân hàng TMCP PHá triển Mê Kong chi nhánh Cà Mau

Khưu Thị Phương

Đông


4104499

Hồ Thị Minh

Cao

KT1021A1

KT409

TCNH

 Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ

Xây dựng chiến lược cho hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ

Vương Quốc

Duy


4104500

Chau

Chhôi

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tịnh Biên

Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên

Thái Văn

Đại


4104501

Lê Phương

Cúc

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Cà Mau

thực trạng và giải pháp tín dụng  ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau

Nguyễn Phú

Son


4104502

Đặng Kiều

Diễm

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mỹ Xuyên

Phân tích ảnh hưởng của thay đổi lãi suất đến tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mỹ Xuyên

Phạm Phát

Tiến


4104504

Hồ Bảo

Duy

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giồng Riềng

Phân tích tình hình tín dụng dành cho cán bộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Giồng Riềng

Đoàn Thị Cẩm

Vân


4104505

Phạm Thị Thùy

Dương

KT1021A1

KT409

TCNH

PCG Ngân hàng CXSH huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng hộ nghèo tại PCG Ngân hàng CSXH huyện Cái Bè

Nguyễn Xuân

Thuận


4104507

Lâm Thành

Đương

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tp.cần thơ

Tình hình tín dụng hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội cần thơ

Nguyễn Trung

Tính


4104510

Nguyễn Thị NgânKT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Phương Nam chi nhánh Cần Thơ

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam qua mô hình CAMEL

Nguyễn Thị

Hiếu


4104511

Lê Thị

Hạnh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Sóc Trăng

Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Sóc Trăng

Nguyễn Hồ Anh

Khoa


4104514

Quách Vũ

Hiệp

KT1021A1

KT409

TCNH

Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt Bạc Liêu

Đánh giá kết quả chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Phan Đình

Khôi


4104515

Triệu Thị Thanh

Hoa

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh huyện Trần Đề - Tỉnh Sóc Trăng

Phân tích hoạt động tín dụng

Lê Khương

Ninh


4104519

Phùng Xuân

Khánh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại chi nhánh Cần Thơ

Đoàn Tuyết

Nhiễn


4104522

Hồ Thị Chúc

Linh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Ngã Bẩy, Hậu Giang

Phân tích tình hình thanh khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Ngã Bẩy, Hậu Giang

Mai Lê Trúc

Liên


4104523

Nguyễn Thị Trúc

Linh

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng này.

Nguyễn Thị

Lương


4104524

Lê Thị Tuyết

Loan

KT1021A1

KT409

TCNH

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina chi nhánh Cần Thơ

Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina chi nhánh Cần Thơ- Thực trạng và giải pháp

Phạm Xuân

Minh


4104525

Choa Thị Ngọc

Lượm

KT1021A2

KT409

TCNH

NH TMCP Công Thương Việt Nam 

Phân tích hoạt động tín dụng tại NH TMCP  

Trần Thị Hạnh

Phúc


4104527

Lê Đức

Minh

KT1021A2

KT409

TCNH

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hậu Giang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tài sản sinh lời của NH TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hậu Giang

Nguyễn Thị Kim

Phượng76


4104529

Huỳnh Thị Bảo

Ngân

KT1044A1

KT410

TCDN

Ngân hàng NN&PTNT huyện Mỏ Cày Nam

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

Phạm Xuân

Minh


4104530

Trịnh Thanh

Ngân

KT1021A2

KT409

TCNH

NH NN&PTNT chi nhánh huyện Châu Thành - Đồng Tháp

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng hộ  sản xuất nông nghiệp của NH NN&PTNT chi nhánh huyện Châu Thành - Đồng Tháp

Huỳnh Thị Tuyết

Sương


4104531

Lưu Thị Cẩm

Ngoan

KT1021A2

KT409

TCNH

NH TMCP Đông Á chi nhánh Sóc Trăng

Phân tích tình hình rủi ro lãi suất tại NH TMCP Đông Á chi nhánh Sóc Trăng giai đoạn 2010 - 6/2013

Bùi Lê Thái

Hạnh


4104532

Lim Minh

Ngọc

KT1021A2

KT409

TCNH

NH NN&PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Phân tích và  đưa ra giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH NN&PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Khưu Thị Phương

Đông


4104535

Nguyễn Ái

Nhi

KT1021A2

KT409

TCNH

NH TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Sóc Trăng


tải về 6.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   50
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương