TrƣỜng đẠi học an giang khoa nông nghiệp và TÀi nguyên thiên nhiêNtải về 4.19 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/71
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.19 Mb.
#53261
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   71
67 - DH16TP - Trần Hoàng Việt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DANH SÁCH HÌNH 
Hình 1: Cấu tạo cây lúa và hạt lúa ................................................................ 3 
Hình 2: Lúa tím than ...................................................................................... 5 
Hình 3: Gạo tím than ..................................................................................... 5 
Hình 4: Sản phẩm trà gạo tím và bột dinh dƣỡng gạo tím............................. 9 
Hình 5: Gạo tím thảo dƣợc của công ty Ngọc Tỷ và Nông Tín .................... 9 
Hình 6: Cấu tạo ngƣng tụ của tannin ........................................................... 17 
Hình 7: Quy trình công nghệ dự kiến .......................................................... 32 
Hình 8: Khả năng khử gốc tự do của DPPH do ảnh hƣởng của nhiệt độ bếp 
rang ............................................................................................................ 42
Hình 9: khả năng khử sắt FRAP (

M FeSO
4
/g DM) .................................. 42
Hình 10: Tổng năng ực khử do ảnh hƣởng của nhệt độ bếp rang .............. 43
Hình 11: Khả năng khử gốc tự do của DPPH do ảnh hƣởng của thời gian
rang .............................................................................................................. 46
Hình 12: khả năng khử sắt FRAP(

M FeSO
4
/g DM) do ảnh hƣởng của
thời gian ....................................................................................................... 46
Hình 13: Tổng năng ực khử do ảnh hƣởng của nhệt độ bếp rang .............. 47 
Hình 14: Biểu đồ thể hiện hàm ƣợng các hoạt chất sinh học: hàm ƣợng 
pheno ic (a), tannin (b) theo độ brix và sữa phối chế .................................. 49 
Hình 15: Giản đồ radar thể hiện giá trị cảm quan của sữa gạo tím than theo 
% sữa tƣơi .................................................................................................... 50
Hình 16: Giản đồ radar thể hiện giá trị cảm quan của sữa gạo tím than theo 
độ brix .......................................................................................................... 50
Hình 17: Biểu đồ thể hiện hàm ƣợng các hoạt chất sinh học: hàm ƣợng 
phenolic (a), tannin (b) theo tỷ lệ CMC và gum arabic phối chế ................ 53
Hình 18: Giản đồ radar thể hiện giá trị cảm quan của sữa gạo tím than lần 
ƣợt từ trái sàn phải là % CMC, % gum arabic ............................................ 54 
Hình 19: Sản phẩm sữa gạo tím than thành phẩm ....................................... 58 
Hình 20: Quy trình chế biến sữa gạo tím than khuyến nghị ........................ 62 
Hình 21: Thiệt bị đo pH, Máy y tâm, Máy đo hấp thu và cân phân tích..pc1 
Hình 22: Bể điều nhiệt và Micropipet 1000 μL ......................................... pc1
Hình 23: Phân tích các chỉ tiêu theo dõi: flavonoid (a), tannin (b),
polyphenol (c), anthocyanin (d), DPPH (e) và FRAP (f), AAI (g) ........... pc2


xi 
Hình 24: Sản phẩm sữa gạo tím trong quá trình phối chế, thành phẩm .... pc3
Hình 25: Mẫu gạo t m than đƣợc rang ở các nhiệt độ bếp rang khác nhau .....
.................................................................................................................... pc4
Hình 26: Mẫu gạo t m than đƣợc rang ở thời gian khác nhau ................... pc5
tải về 4.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   71
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương