Trường Đhsp hà Nội 2 Khoa Vật lý LỊch họC Ôn các học phần thay thế kltn thực hiện từ ngày 11 2016 đến ngày 01 2016tải về 33.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích33.35 Kb.
Trường ĐHSP Hà Nội 2

Khoa Vật lý LỊCH HỌC ÔN CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KLTN

Thực hiện từ ngày 11.4 .2016 đến ngày 01.5.2016

I. NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM LÝ

STT

Môn học

Thời gian

GV

Đ Đ

SS lớp

1

Cơ học lượng tử

(15 tiết lý thuyếtSáng T3

Ngày12/04/2016

Tiết 1234


Trần Thái Hoa

C22

60


Chiều T3

Ngày12/04/2016

Tiết 678910


C14

ChiềuT4 Ngày13/04/2016

Tiết 678910C24

Cơ học lượng tử

(30 tiết bài tập)


SángT3 Ngày19,26/04/2016

Tiết 1234Nguyễn Huy Thảo

C13

Chiều T3 Ngày19,26/04/2016

Tiết 678910C14

Chiều T4 Ngày20,27/04/2016

Tiết 56789C23

Sáng T2 Ngày25/04/2016

Tiết 12


C14

2

Phương pháp DHVL

(5 tiết lý thuyết

14 tiết bài tập)

SángT2 Ngày11,18/04/2016

Tiết 1234Nguyễn Văn Thu

C14

60

Chiều T2 Ngày11,18/04/2016

Tiết 678910C14

Phương pháp DHVL

(10 tiết lý thuyết

16 tiết bài tập)

ST6 Ngày15,22,29/04/2016

Tiết 1234


Ngô Trọng TuệC12

CT6 Ngày15,22,29/04/2016

Tiết 12345C12II. NGÀNH CỬ NHÂN SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

STT

Môn học

Thời gian

GV

Đ Đ

SS lớp

1

Động cơ đốt trong – Ôtô

(15 tiết lý thuyết

30 tiết bài tập)

Sáng T2 Ngày11,18,25/04/2016

Tiết 1234Nguyễn Văn Dương

C21

13

ST3, Ngày12,19,26/04/2016

Tiết 1234C13

Chiều T3 Ngày12,19,26/04/2016

Tiết 678910


Chiều T6

Ngày22/04/2016

Tiết 678910

2

Phương pháp DHCN

(15 tiết lý thuyết

30 tiết bài tập)

SángT4 Ngày13,20,27/04/2016

Tiết 1234Nguyễn Ngọc Tuấn

C13

13

Chiều T4 Ngày13,20,27/04/2016

Tiết 56789C14

Sáng T6 Ngày15,22,29/04/2016

Tiết 1234


Chiều T6

Ngày15/04/2016Tiết 678910

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Trưởng khoa
Nguyễn Văn ThụCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương