TrưỜng cao đẲng nghề ispace


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACEtải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang88/88
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích2.34 Mb.
#52760
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88
ĐỒ ÁN - Xây dựng hệ thống hạ tầng mạng cho doanh nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACE 
240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TpHCM 
Website: 
www.ispace.edu.vn
  Email: 
ispace@ispace.edu.vn
  
Tel: (848) 6267 8999 - Fax: (848) 6283 7867
Đề Tài Tốt Nghiệp  
www.oktot.com
  
Trang 110 
internet 
28 L2F 
Layer 2 Forwarding 
Giao thức chuyển tiếp lớp 2 
29 L2TP 
Layer 2 Tunneling Protocol 
Giao thức đường ngầm lớp 2 
30 LAC 
L2TP Access Concentrator 
Bộ tập trung truy cập L2TP 
31 LAN 
Local Area Network 
Mạng cục bộ 
32 LCP 
Link Control Protocol 
Giao thức điều khiển liên kết 
33 LNS 
L2TP Network Server 
Máy chủ mạng L2TP 
34 MAC 
Message Authentication Code 
Mã xác thực bản tin 
35 MD5 
Message Digest 5 
Thuật toán MD5 
36 MG 
Media Gateway 
Cổng kết nối phương tiện 
37 MGC 
Media Gateway Controller 
Thiết bị điều khiển truy 
nhập 
38 MPLS 
Multi Protocol Laber Switching Bộ định tuyến chuyển mạch 
nhãn 
39 MPPE 
Microsoft Point-to-Point 
Encryption 
Mã hoá điểm-điểm của 
Microsoft 
40 MTU 
Maximum Transfer Unit 
Đơn vị truyền tải lớn nhất 
41 NAS 
Network Access Server 
Máy chủ truy nhập mạng 
42 NCP 
Network Control Protocol 
Giao thức điều khiển mạng 
43 PAP 
Passwork Authentication 
Protocol 
Giao thức xác thực mật 
khẩu. 
44 PKI 
Public Key Infrastructure 
Cơ sở hạ tầng khoá công 
khai 
45 POP 
Point of Presence 
Điểm truy cập truyền thống. 
46 PPP 
Point to Point Protocol 
Giao thức điểm tới điểm 
47 PPTP 
Point to Point Tunneling 
Protocol 
Giao thức đường ngầm điểm 
tới điểm 
48 PVC 
Permanrnent Virtual Circuit 
Mạng ảo cố định 
49 QoS 
Quality of Service 
Chất lượng dịch vụ 
50 RAS 
Remote Access Service 
Dịch vụ truy nhập từ xa 
51 RADIUS 
Remote Authentication Dial-In 
User Service 
Xác thực người dùng quay 
số từ xa 
52 RRAS 
Routing and Remote Access 
Server 
Máy chủ truy cập định 
hướng và truy vập từ xa. 
53 SA 
Securty Association 
Kết hợp an ninh 
54 SG 
Signling Gateway 
Cổng kết nối báo hiệu 
55 RTP 
Real Time Protocol 
Giao thức thời gian thực 
56 SVC 
Switched Virtual Circuit 
Mạch ảo chuyển mạch 
57 TCP 
Transmission Control Protocol 
Giao thức điều khiển đường 
truyền 
58 TE 
Terminal Equipment 
Thiết bị đầu cuối 
59 UDP 
User Datagram Protocol 
Giao thức UDP 
60 VC 
Virtual Circuit 
Kênh ảo 
61 VCI 
Virtual Circuit Identifier 
Nhận dạng kênh ảo 
62 VNS 
Virtual Network Service 
Dịch vụ mạng ảo 
63 VPI 
Virtual Path Identifier 
Nhận dạng đường ảo 
64 VPN 
Virtual Private Network 
Mạng riêng ảo 
65 WAN 
Wide Area Network 
Mạng diện rộng 

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương