TrưỜng cao đẲng nghề ispace


 Khảo sát và lên kế hoạch bản vẽ cho ngân hàng VietBank ......................... 84  4.3tải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/88
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích2.34 Mb.
#52760
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88
ĐỒ ÁN - Xây dựng hệ thống hạ tầng mạng cho doanh nghiệp

4.2. Khảo sát và lên kế hoạch bản vẽ cho ngân hàng VietBank ......................... 84 
4.3. Triển khai thiết bị & hoạch định IP........................................................... 86 
4.3.1. Mô hình kết nối thiết bị ......................................................................... 86
4.3.2. Hoạch định IP ...................................................................................... 87 
4.4. Cấu hình thiết bị .................................................................................... 88
4.4.1. Cấu hình tên – password enable – console – vty ..................................... 88
4.4.2. Cấu hình Trunking ............................................................................... 89
4.4.3. Cấu hình Etherchannel ......................................................................... 89
4.4.4. Cấu hình VTP ....................................................................................... 90
4.4.5. Cấu hình VLAN..................................................................................... 91
4.4.6. Gán Port cho VLAN............................................................................... 91
4.4.7. Cấu hình Spanning – Tree .................................................................... 92
4.4.8. Cấu hình HSRP .................................................................................... 93
4.4.9. Cấu hình DHCP cho trụ sở SG ............................................................... 97
4.4.10. Cấu hình OSPF cho trụ sở SG .............................................................. 98
4.4.11. Cấu hình ACL ..................................................................................... 99
4.4.12. Cấu hình NAT .................................................................................... 100
4.4.13. Cấu hình InterVLAN Routing cho Router HN & DN ................................. 101
4.4.14. Cấu hình cấp DHCP cho chi nhánh HN – DN ......................................... 101
4.4.15. Cấu hình DMVPN Dual-Hub-Dual Layout ............................................... 102

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương