TrưỜng cao đẲng nghề ispace


TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACEtải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/88
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích2.34 Mb.
#52760
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
ĐỒ ÁN - Xây dựng hệ thống hạ tầng mạng cho doanh nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ iSPACE 
240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TpHCM 
Website: 
www.ispace.edu.vn
  Email: 
ispace@ispace.edu.vn
  
Tel: (848) 6267 8999 - Fax: (848) 6283 7867
Đề Tài Tốt Nghiệp  
www.oktot.com
  
Trang 5 
MỤC LỤC 
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG RIÊNG ẢO VPN 
 
1.1. Định Nghĩa VPN ..................................................................................... 8 
1.2. Những lợi ích do VPN mang lại ................................................................ 9 
1.3. Những yêu cầu đối với Mạng riêng ảo ...................................................... 10 
1.3.1. Bảo mật ........................................................................................... 10 
1.3.2. Tính sẵn sàng và tin cậy .................................................................... 11 
1.3.3. Chất lượng dịch vụ ............................................................................ 12 
1.3.4. Khả năng quản trị ............................................................................. 12 
1.3.5. Khả năng tương thích ........................................................................ 13 
1.4. Các mô hình kết nối VPN thông dụng ....................................................... 13 
1.4.1. VPN truy cập từ xa (Remote VPN)....................................................... 13 
1.4.2. VPN cục bộ (Intranet VPN) ................................................................. 15 
1.4.3. VPN mở rộng (Extranet VPN) .............................................................. 16 
1.5. Các công nghệ và giao thức dùng để tạo nên kết nối VPN ......................... 18 
 
CHƯƠNG 2: CÁC GIAO THỨC & KỸ THUẬT ĐƯỜNG HẦM 
 
2.1. Kỹ thuật đường hầm (Tunneling)............................................................. 19 
2.1.1. Kỹ thuật Tunneling trong mạng VPN Remote Access ............................ 19 
2.1.2. Kỹ thuật Tunneling trong mạng VPN Site-to-Site .................................. 19 
2.2. Giao Thức đường hầm tại Layer 2 trong VPN ............................................ 19 
2.2.1. Giao thức PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) .............................. 20 
2.2.1.1. Vai trò của PPP trong các giao dịch PPTP ....................................... 20 
2.2.1.2. Các thành phần của giao dịch PPTP ............................................... 21 
2.2.1.3. Các tiến trình PPTP ...................................................................... 23 
2.2.1.4. Xử lý và định đường hầm dữ liệu PPTP .......................................... 24 
2.2.1.5. Bảo mật PPTP.............................................................................. 26 
2.2.1.6. Các tính năng của PPTP................................................................ 28 
2.2.2. Giao thức chuyển tiếp L2F (Layer 2 Forwarding) .................................. 29 
2.2.2.1. Tiến trình L2F .............................................................................. 29 
2.2.2.2. Đường hầm L2F ........................................................................... 31 
2.2.2.3. Bảo mật L2F ................................................................................ 32 
2.2.2.4. Các ưu và nhược điểm của L2F ..................................................... 32 
2.2.3. Giao thức L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ....................................... 33 
2.2.3.1. Thành phần của L2TP .................................................................. 34 
2.2.3.2. Các tiến trình L2TP ...................................................................... 35 
2.2.3.3. Dữ liệu đường hầm L2TP .............................................................. 36 
2.2.3.4. Các mô hình đường hầm L2TP ...................................................... 37 
2.2.3.5. Kiểm soát kết nối L2TP ................................................................. 40 
2.2.3.6 Bảo mật L2TP ............................................................................... 41 tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương