TRƯỜng cao đẲng công nghệ VÀ thưƠng mại hà NỘItải về 11.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.3 Kb.

rectangle 41Địa chỉ: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – Khương Trung Hà Nội

Điện thoại: 0466.750.010BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

NGÀNH CAO ĐẲNG Y DƯỢC CHÍNH QUY NĂM 2016

I. THÔNG TIN THÍ SINH:

1. Họ và Tên:…………………………………………….Giới tính:…………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………...……………………………

3. Địa chỉ nhận Giấy Báo Trúng Tuyển: Ông/Bà:…………………………………………..….….…..

Số nhà:……………………..Đường/Phố:…………………………..……………………….………...

Thôn/Xóm:………………………….Xã/Phường:……………….……………………......…………..

Quận/Huyện:……… ………………..Tỉnh/Thành Phố:………….…………………………..……….(Mục này yêu cầu thí sinh cần ghi đầy đủ để tránh thất lạc Giấy Báo Trúng Tuyển)

4. Điện thoại của thí sinh:………………………..………Email:……………………….………………

5. Đăng ký xét tuyển vào: Cao đẳng Dược - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

6. Mã trường: CBT.

II. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

NV1 – Ngành: Cao đẳng Dược

NV2 – Ngành: Cao đẳng Điều dưỡng

……………, Ngày………tháng……….năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghĩ rõ họ tên)

Thí sinh gửi Hồ sơ Xét tuyển gồm:

  1. Phiếu Đăng ký Xét tuyển (mẫu trên)

  2. Bằng tốt nghiệp THPT photo Công chứng hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thí sinh 2016

  3. Học bạ THPT (photo Công chứng)

  4. Phiếu báo điểm thi THPT quốc gia (nếu có)


ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ:

Thí sinh đến nộp Trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện đến địa chỉ:Cao đẳng Dược – Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại liên hê: 0466.750.010 – 0964.011.243Chi tiết xem tại Website: http://caodangyduoc.com.vn/

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương