TRƯ­Ờng cđ kinh tế KỸ thuậTtải về 222.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích222.83 Kb.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯ­ỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT


Sè: /VP-KHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 6 tháng 9 năm 2011


ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6+7+8/2011

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2011
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 6+7+8/2011

1. Công tác Chính trị tư tưởng

- Phát động phòng trào thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

- Tổ chức thăm quan nghỉ mát, nghỉ hè cho CBVC bổ ích và tiết kiệm.

- Tổ chức học tập và quán triệt Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Tổ chức lớp học bồi dưỡng kết nạp đảng (lớp 2) cho 112 quần chúng ưu tú.

- ANTT và an toàn nhà trường trong dịp hè đảm bảo.2. Công tác Đào tạo NCKH và HTQT

a. Công tác Đào tạo:

- Tham gia và hoàn thành tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 do ĐHTN tổ chức.

- Triển khai công tác tuyển sinh năm 2011 đối với các hệ do Nhà trường tổ chức (Đào tạo nghề, TCCN, liên thông, đào tạo theo địa chỉ).

- Thực hiện tốt kỳ thi cuối kỳ II năm học 2010-2011 và tổ chức thi lại, học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ hè trong và ngoài Trường.

- Hoàn thành tổng hợp điểm học kỳ II, xét học vụ cho K5, K6 tín chỉ.

- Hoàn thành kế hoạch thi văn hóa và thi tốt nghiệp BTVH cho K33 TCN.

- Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp cho K4 (CĐCN, CĐN, K5- TCCN, K33- TCN, CĐ-REII) trong và ngoài Trường (tại Cao Bằng và Thanh Hóa).

- Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho K4CĐCN, K4CĐN-kế toán, K5CĐ-KT/LT tại một số cơ sở ở Hà Nội.

- Triển khai kế hoạch học tập học kỳ I năm 2011-2012.

- Phối hợp tổ chức thành công kỳ thi HSG nghề cấp tỉnh.

- Triển khai rà soát chương trình TCCN ngành kế toán, CNTT, trồng trọt.

b. Công tác Nghiên cứu khoa học - HTQT:

Hoàn thành ký hợp đồng và phân bổ kinh phí NCKH với các chủ nhiệm đề tài năm 2011.3. Công tác Thanh tra, Khảo thí, ĐBCL

a. Công tác Thanh tra:

- Thanh tra đợt cuối học kỳ II và thanh tra thi học kỳ II năm học 2010 - 2011 tại Trường.

- Thanh tra việc ra đề, coi thi, làm phách, chấm thi tốt nghiệp cho các lớp trong và ngoài trường (K4CĐCN, K5TCCN, K4CĐN, K33TCN, REII).

- Thanh tra việc tổ chức thi lại, học lại, học cải thiện điểm.

- Thanh, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập đầu học kỳ I năm học 2011 – 2012.

- Xử lý kết quả chấm thi lần 3 môn Pháp luật đại cương của lớp K4CĐ-KTA/LK2.b. Công tác Khảo thí:

- Hoàn thành việc xây dựng ngân hàng đề thi/đáp án để tổ chức thi cho các học phần/môn học trong học kỳ II năm học 2010 -2011.

- Đôn đốc nộp ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trên phần mềm TESTONLINE để tổ chức thi cho các môn học/học phần đã đăng ký.

- Tổ chức bốc thăm, sao đề phục vụ thi theo lịch thi trong và ngoài Trường.

- Tổ chức làm phách, đôn đốc chấm thi, trả điểm cho các học phần/môn học theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, chỉnh sửa ngân hàng đề thi cho các học phần/môn học trong năm học 2011 - 2012.c. Công tác ĐBCL:

- Tiếp tục bổ sung hệ thống minh chứng cho Báo cáo tự đánh giá.

- Rà soát, sửa chữa một số nội dung, điều chỉnh lại số liệu trong Báo cáo tự đánh giá cho phù hợp với tình hình của Nhà trường tính đến thời điểm kết thúc năm học 2010 - 2011 (30/6/2011).

- Báo cáo tiến độ triển khai công tác KĐCLGD phục vụ đợt kiểm tra của Đoàn công tác Cục Khảo thí&KĐCLGD tại Trường.

- Tổ chức phát và thu hồi phiếu hỏi lấy ý kiến HSSV tốt nghiệp năm 2011 (K4 CĐCN, K5TCCN, K4CĐN, K33TCN) về chất lượng đào tạo và các mặt hoạt động khác của Trường. Hoàn thành Báo cáo tổng hợp.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng mẫu phiếu điều tra nhà tuyển dụng lao động và cựu sinh viên và tổng hợp báo cáo Đại học Thái Nguyên.4. Công tác HSSV

- Tổ chức Lễ bế giảng các lớp HSSV tốt nghiệp ra trường.

- Tiến hành cấp phát bằng cho HSSV.

- Nhanh chóng ổn định HSSV trả phép hè bước vào học tập đúng kế hoạch.

- Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV trước khi ra trường.

5. Công tác CNTT và thư viện

a. Công tác Công nghệ thông tin:

- Khảo sát hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin và thư viện, lập kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phần mềm Thư viện điện tử tích hợp.

- Tiếp tục chuyển, cắt các thuê bao điện thoại không sử dụng đến.

- Đảm bảo duy trì ổn định hệ thống máy tính, hệ thống mạng tại các đơn vị và khắc phục kịp thời khi có sự cố.

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống mạng, thiết bị mạng tại các nhà ký túc xá K1, K2, K3.

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng LAN, máy chiếu Projector.

- Kiểm tra, cập nhật lại hệ thống phần mềm chạy trên 04 máy chủ. Backup dữ liệu trên các máy chủ.

- Rà soát cập nhật lại các nội dung trong 3 công khai và cập nhật các thông tin khác trên Website kịp thời.

- Phối hợp với Công ty CMC triển khai cài đặt phần mềm quản lý thư viện điện tử iLIB và phần mềm tra cứu Opac trên máy chủ tại trường.

- Bảo trì, bảo dưỡng các máy tính nối mạng tại Thư viện để kịp thời phục vụ năm học mới 2011-2012.b. Công tác Thư viện:

- Cán bộ CNTT-TV tham gia tập huấn chuyên môn, chuyển giao phần mềm quản lý thư viện điện tử tại TTHL – ĐHTN.

- Kiểm tra, phân loại sách chuẩn bị cho việc ứng dụng phần mềm quản lý thư viện điện tử iLIB.

- Duy trì ổn định công tác phục vụ tại phòng đọc, phòng mượn, trả sách và phòng máy nối mạng.6. Công tác Tổ chức cán bộ, Tài chính, XDCSVC

a. Công tác Tổ chức cán bộ:

- 2 đ/c (đ/c Mãn + đ/c Hoàng) đã bảo vệ thành công chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng chức danh Cơ sở.

- Xét thử việc cho 02 giảng viên (1 CNTT và 01 Giáo dục thể chất). Xét hết thời gian thử việc vào HĐLĐ cho 1 nhân viên phòng TT – KT&ĐBCL. Xét hết thời gian tập sự cho 1 nhân viên Y tế.

- Kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý: Phó các phòng, khoa; trưởng, phó các bộ môn trong nhà trường (Phó trưởng phòng Tổng hợp, Phó trưởng phòng CTHSSV, Phó trưởng khoa KT Nông Lâm và Trưởng, Phó bộ môn tại các khoa KTNL, KTCN, KT&QTKD).

- Hoàn tất việc bình xét thi đua năm học 2010 - 2011 và ra quyết định khen thưởng đối với CBVC, HĐLĐ. Hoàn chỉnh hồ sơ khen cao gửi ĐHTN.

- Hoàn thành hồ sơ cử CBVC tham gia dự thi nâng ngạch từ GVTH lên GVTH cao cấp gửi ĐHTN.

- Quyết định nhân sự cho Ban quản lý Khu nội trú. Quyết định các Nhà thầu và mức khoán cho 4 nhà KTX 5 tầng.

b. Công tác Tài chính :

- Chi lương tháng 6+7+8/2011.

- Thanh toán chứng từ giảng dạy cho giáo viên theo hợp đồng.

- Hoàn thành việc đối chiếu thu học phí các lớp bổ túc văn hóa K33, các lớp TCCN và K4 ra trường.

- Chi trả trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg.

- Chi trợ cấp học kỳ II năm học 2010 – 2011 cho HSSV.

- Chi sinh hoạt phí cho các lớp RE II hết tháng 8/2011.

- Chi phúc lợi hè 2011 và ngày thành lập Trường.

- Đối chiếu kiểm kê vật tư, dụng cụ đến hết 30/6/2011.

- Thu học phí học kỳ hè 2011.c. Công tác xây dựng CSVC :

- Phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường bàn giao mặt bằng diện tích đất đã được GPMB năm 2010.

- Hoàn thành công tác san đồi lấp ruộng.

- Đang triển khai xây dựng Nhà ăn sinh viên.

- Hoàn thành việc cải tạo nâng cấp hệ thống điện xưởng Cắt gọt.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên cải tạo và nâng cấp đường Tân Thịnh tuyến từ Quốc lộ 3 vào tới cổng trường.

- Hoàn thành công tác đấu thầu mua bổ sung giường tầng cho nhà KTX mới.

- Hoàn thành công tác an toàn cho mùa mưa bão.

- Hoàn thành việc trang bị quạt treo tường nhà đa năng.

- Hoàn thiện việc cải tạo nhà làm việc văn phòng trưởng Khoa Kĩ thuật Nông Lâm và Khoa KTCN.7. Hoạt động của Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ và khu nội trú:

- Hoàn thành việc quyết toán với tài vụ về thu chi KTX năm học 2010 – 2011.

- Kiểm tra danh sách HSSV cũ của KTX và chuẩn bị đón HSSV mới.

- Làm công tác tổng vệ sinh, phun thuốc muỗi cho KTX.

- Thực hiện hợp đồng sản xuất Coppha cho khách hàng đảm bảo tiến độ và chất lượng.

8. Công tác đoàn thể:

a. Công tác Công đoàn

- Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010 – 2011 (có 10 tập thể đạt danh hiệu công đoàn xuất sắc, 227 cá nhân đạt công đoàn viên xuất sắc, đề nghị Công đoàn ĐHTN tặng giấy khen cho 11 cá nhân 02 tập thể).

- Tổng kết công tác Công đoàn trường giai đoạn 2005-20010: 01 cá nhân nhận bằng khen của BCHCĐ ngành GDVN, 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương, tập thể Công đoàn trường nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam).

- Vận động ủng hộ 01 ngày lương cho quỹ trẻ thơ, 01 ngày lương cho Quỹ chất độc mầu da cam và Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức tập huấn cho CBCĐ tại Sầm Sơn Thanh Hóa.

- Tham gia giải cầu lông Người giáo viên nhân dân.

- Tổ chức thăm thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ và gia đình có công với Cách mạng nhân ngày 27/7.

b. Công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

- Tổ chức hoạt động hè cho các cháu TNNĐ: Tổ chức lớp học võ thuật, tham gia các hoạt động chung của Đoàn ĐHTN, tham gia Hội diễn Hoa phượng đỏ (Đạt 01 giải B và 01 giải đặc biệt dành cho cá nhân).

- Tổ chức trồng cây xanh «Vườn cây bóng mát khu KTX 5 tầng».

- Tham gia tình nguyện hè - tiếp sức mùa thi do Tỉnh Đoàn và Đoàn ĐHTN tổ chức.

- Tham gia tình nguyện hè tại xã Phúc Lộc huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn từ 11-18/7/2011. Được huyện đoàn Ba Bể tặng giấy khen.

9. Các công tác khác:

- Soạn thảo quy định về công tác Y tế nhà trường đề chuẩn bị thảo luận và ban hành vào tháng 9/2011.10. Những tồn tại trong tháng 6+7+8/2011

Nhà trường phải giải quyết đơn khiếu lại của tổ 17 – P. Thịnh Đán và tiếp đoàn kiểm tra công tác môi trường của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên về việc gây ô nhiễm của Nhà trường đến khu ruộng của bà con nông dân tổ 17 – P. Thịnh Đán TPTN.II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2011

TT


Néi dung c«ng viÖc

§¬n vÞ, c¸ nh©n

chñ tr×

ChØ ®¹o

T/gian

I. Công tác giáo dục chính trị tư­ tư­ởng

1

Thực hiện tốt công tác đón tiếp HSSV mới nhập trường. Ổn định tư tưởng cho HSSV và gia đình HSSV khi đến nhập học.

- Ban đón tiếp HSSV K7

Đ/ Đức - PHT

Th. 9/2011

2

Triển khai nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 đến toàn thể CBVC, HSSV ngay từ ngày đầu, tuần đầu năm học. Phát động phong trào thi đua chào mừng năm học mới, khóa học mới.

- Lãnh đạo các phòng, khoa

Hiệu trưởng

Th. 9/2011

3

Đảm bảo ANTT và an toàn Nhà trường (đặc biệt trong dịp HSSV mới nhập Trường).

- PCT HSSV

Đ/ Đức - PHT

Th. 9/2011

II. Công tác Đào tạo NCKH và HTQT

1. Công tác Đào tạo

1

Tiếp tục thúc đẩy tuyển sinh các hệ do Nhà trường tổ chức.

P. ĐT-KH&QHQT

BGH

Th. 9/2011

2

Phối hợp với Đại học KT-QTKD, Đại học Nông Lâm, Đại học KTCN tổ chức thi liên thông từ cao đẳng lên đại học.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

3

Kiểm tra thực hiện kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2011-2012.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

4

Tổng hợp danh sách HSSV học lại năm học 2010-2011 để xây dựng thời khóa biểu học lại trong và ngoài Trường từ 5/9/2011.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

5

Khai giảng và triển khai kế hoạch học tập cho lớp CĐN Điện /LT tại Cao Bằng.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Đức - PHT

Th. 9/2011

6

Xét tốt nghiệp cho lớp CĐN kế toán (Thanh Hóa) và lớp CĐN Điện – REII.

P. ĐT-KH&QHQT

Hiệu trưởng

Th. 9/2011

7

Xét kết quả học tập năm học 2010-2011 cho các lớp K5, K6 ở ngoài trường.

P. ĐT-KH&QHQT

Hiệu trưởng

Th. 9/2011

8

Hoàn thành việc rà soát chương trình TCCN ngành kế toán, CNTT, Trồng trọt.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

9

Triển khai xây dựng chương trình đào tạo TCCN và chương trình đào tạo Liên thông ngang hệ CĐCN (học một lúc 2 chương trình) cho một số ngành.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

10

Thống nhất quy định và triển khai tính vượt giờ năm học 2010-2011 hoàn thành vào 30/10/2011.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

11

Xây dựng thời khóa biểu cho K7 CĐ chuyên nghiệp, CĐN, K34 TCN và các hệ đào tạo khác tuyển sinh năm 2011.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

12

Xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp cho K4CĐCN, K4CĐN, K5CĐ/LT tại các Cơ sở LK6, LK7 từ 7/10 đến 30/10/2011.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

13

Hoàn thành thủ tục đầu vào hệ TCN nghề 3 năm, báo cáo Sở GD-ĐT.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Đức - PHT

Th. 9/2011

14

Đánh giá công tác đào tạo theo tín chỉ cho K5, K6 CĐCN và đào tạo theo môđun cho hệ đào tạo Nghề

P. ĐT-KH&QHQT

Hiệu trưởng

Th. 9/2011

2. Công tác Nghiên cứu khoa học – HTQT

1

Tổ chức nghiệm thu giáo trình.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

2

Cấp giấy chứng nhận cho các đề tài NCKH đã nghiệm thu.

P. ĐT-KH&QHQT

Đ/c Hoàng - PHT

Th. 9/2011

III. Công tác Thanh tra, Khảo thí, ĐBCL

1. Công tác thanh tra

1

Thanh, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập đợt đầu năm học 2011 - 2012 sau khi các lớp mới nhập trường.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

2

Thanh, kiểm tra công tác giảng dạy, học tập thường kỳ.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

3

Xây dựng kế hoạch thanh tra năm học 2011 – 2012

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

2. Công tác khảo thí

1

Tổ chức bốc thăm, sao đề phục vụ thi theo lịch thi.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

2

Tổ chức làm phách, đôn đốc chấm thi, trả điểm cho các học phần/môn học theo đúng kế hoạch.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

3

Triển khai phòng chấm thi chung trong toàn trường.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

4

Xây dựng mới Quy định về công tác coi thi, chấm thi.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

5

Báo cáo tình hình xây dựng ngân hàng đề thi/đáp án cho các học phần/môn học đến hết học kỳ II năm học 2010 – 2011.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

6

Triển khai đến các khoa thực hiện kế hoạch rà soát, chỉnh sửa và xây dựng mới ngân hàng đề thi cho các học phần/môn học trong năm học 2011 – 2012

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

3. Công tác ĐBCL

1

Tham gia đợt tập huấn xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo do Đại học Thái Nguyên tổ chức theo kế hoạch hoạt động của Dự án GDĐH2.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

2

Hoàn chỉnh, nộp Báo cáo tự đánh giá cho Cục Khảo thí & KĐCLGD để phản biện lần 3.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

3

Kiện toàn lại thành phần Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các Tổ công tác, đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tại các khoa.

P.TT-KT&ĐBCL

Đ/c Đức PHT

Th. 9/2011

IV. Công tác HSSV :

1

Gửi thư báo tin kỳ II năm học 2010-2011 cho gia đình HSSV.

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

2

Tổng hợp kết quả điểm học tập và rèn luyện chuẩn bị xét học bổng kỳ II năm học 2010-2011.

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

3

Tổ chức tiếp đón HSSV mới nhập trường.

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

4

Tổ chức « Tuần sinh hoạt công dân – HSSV » .

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

5

Tổ chức Lễ khai giảng khóa học 2011-2014.

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

6

Tổ chức lao động đầu năm học cho các lớp HSSV.

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

7

Triển khai cho HSSV khoá mới tham gia các diễn đàn của Dự án Giáo dục kĩ năng sống và phòng chống HIV.

P.CTHSSV

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

8

Các khoa tổ chức tổng kết công tác HSSV năm học 2010-2011.

Các khoa

Đ/C Đức

PHT


Th. 9/2011

V. Công tác CNTT và thư viện

1. Công tác Công nghệ thông tin

1

Tiếp tục triển khai lắp đặt và vận hành hệ thống mạng nhà K4.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

2

Tiếp tục kiểm tra, bảo trì hệ thống mạng, thiết bị mạng tại các nhà ký túc xá K1, K2, K3 chuẩn bị cho năm học mới.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

3

Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng 04 phòng máy tính thực hành Khoa KTCN.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

4

Tiếp tục rà soát cập nhật lại các nội dung trong 3 công khai trên Website.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

5

Quảng bá các thông tin về tuyển sinh NV2 kịp thời lên Websites nhà trường.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

6

Đảm bảo ổn định và duy trì hệ thống máy chủ, máy tính tác nghiệp, hệ thống mạng tại các đơn vị và khắc phục kịp thời các sự cố đảm bảo cho việc đăng kí học tín chỉ của sinh viên K7.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

7

Cử cán bộ đi tập huấn ngắn hạn về kỹ năng viết tin và cập nhật thông tin lên Website nhà trường.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường -PHT

Th. 9/2011

2. Công tác Thư viện

1

Lập kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện nhiệm vụ ứng dụng chương trình phần mềm quản lý thư viện điên tử iLIB + OPAC tra cứu đã được cài đăt trên máy chủ để sớm đưa vào hoạt động.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường PHT

Th. 9/2011

2

Thực hiện kế hoạch triển khai việc ứng dụng sản phẩm phần mềm quản lý thư viện điện tử tích hợp gồm: Module bổ sung, Module biên tập, Module quản lý kho, Module lưu thông, báo, tạp chí, quản trị.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường PHT

Th. 9/2011

3

Duy trì công tác phục vụ tại phòng đọc, phòng mượn, trả sách, phòng máy nối mạng.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường PHT

Th. 9/2011

4

Thực hiện kế hoạch mua bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo năm học 2011-2012.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường PHT

Th. 9/2011

5

Thống kê số liệu HSSV đến Thư viện theo từng tháng.

P.CN

TT&TV


Đ/C Cường PHT

Th. 9/2011

VI. Công tác Tổ chức cán bộ, Tài chính, XDCSVC

1. Công tác Tổ chức cán bộ

1

Xét thử việc và HĐLĐ cho các đơn vị còn thiếu nhân lực.

P.TH

HT

Th. 9/2011

2

Làm các thủ tục cho CBVC đi học tập nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn.

P.TH

HT

Th. 9/2011

3

Hoàn thiện hồ sơ khen cao cho các tập thể, cá nhân được Hội đồng thi đua ĐHTN xét duyệt.

P.TH

HT

Th. 9/2011

4

Thành lập Bộ môn Tài chính – Ngân hàng.

P.TH

HT

Th. 9/2011

2. Công tác Tài chính

1

Ứng kinh phí cho các Nhà thầu.

Tổ TV

HT

Th. 9/2011

2

Chi lương tháng 9/2011 và phúc lợi nhân ngày Quốc khánh 2/9.

Tổ TV

HT

Th. 9/2011

3

Thanh toán các khoản cho sinh viên 2 lớp Cao đẳng RE II trước khi ra trường.

Tổ TV

HT

Th. 9/2011

4

Đôn đốc thu học phí các lớp trong trường và các lớp liên kết.

Tổ TV

HT

Th. 9/2011

3. Công tác xây dựng CSVC

1

Thực hiện việc giám sát xây dựng Nhà ăn sinh viên.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9+10/2011

2

Triển khai khảo sát, thi công hệ cống rãnh thoát nước phía ngoài hàng rào nhà trường để thoát nước cho khu nhà KTX.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9+10/2011

3

Chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận Chương trình mục tiêu năm 2011.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9/2011

4

Chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp sinh viên khóa mới nhập học.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9/2011

5

Triển khai việc xây nhà vệ sinh cho khoa ĐTN.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9/2011

6

Triển khai việc lắp đặt phòng làm việc cho bộ môn Cắt gọt, Nguội và Hàn Rèn khoa ĐTN.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9/2011

7

Trang bị CSVC cho 2 phòng Trưởng khoa (KTCN, KT Nông - Lâm)


P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9/2011

VI. Hoạt động của Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ và Khu nội trú

1

Tham gia thực hiện một số hạng mục trong hợp đồng xây dựng Nhà ăn sinh viên

BGĐ

Hiệu trưởng

Th. 9/2011

2

Tiếp nhận HSSV khóa mới vào KTX.

BQL

Đ/C Đức -PHT

Th. 9/2011

3

Ký hợp đồng khoán KTX.

BQL

Đ/C Đức -PHT

Th. 9/2011

VII. Công tác Đoàn thể

1. Công tác Công đoàn

1

Phối hợp cùng Chính quyền vận động VBVC, HĐLĐ thực hiện tốt Quy định về đánh giá xếp loại CBVC, HĐLĐ để hưởng hệ số lương tăng thêm.

BCH Công đoàn

Đ/c Việt -CT CĐT

Th. 9/2011

2

Các đơn vị bình xét các cá nhân đạt tiêu chuẩn « Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo ».

BCH Công đoàn

Đ/c Việt -CT CĐT

Th. 9/2011

2. Công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

1

Tham gia Lễ tổng kết công tác Đoàn, công tác HSSV năm 2011 tại Cửa lò – Nghệ an từ 1/9- 4/9/2011.

BCH ĐTN

Đ/C Đam

Th. 9/2011

2

Tổ chức đón tiếp Đoàn viên, SV khóa mới .

BCH ĐTN

Đ/C Đam

Th. 9/2011

3

Tổ chức đại hội các Chi đoàn.

BCH ĐTN

Đ/C Đam

Th. 9/2011

4

Xây dựng công trình thể thao sân bóng chuyền.

BCH ĐTN

Đ/C Đam

Th. 9/2011

5

Triển khai các hoạt động của Câu lạc bộ sinh viên

Hội SV

Đ/C Phấn

Th. 9/2011

VIII. Các công tác khác

1

Triển khai thực hiện Quy định về đánh giá xếp loại CBVC, HĐLĐ để hưởng hệ số lương tăng thêm.

Các phòng, khoa

Hiệu trưởng

Th. 9/2011

2

Thảo luận Quy định về công tác y tế nhà trường để ban hành.

P.TH

Đ/c Cường PHT

Th. 9/2011C. Tæ chøc thùc hiÖn

C¸c ®¬n vÞ c¨n cø NghÞ quyÕt §¶ng ñy vµ kÕ ho¹ch c«ng t¸c th¸ng 6+7+8/2011 cña Nhµ tr­êng, tæ chøc häp rót kinh nghiÖm c«ng t¸c th¸ng 6+7+8/2011 vµ ®Ò ra néi dung kÕ ho¹ch c«ng t¸c th¸ng 9/2011 cho ®¬n vÞ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ ®­îc giao.
Nơi nhận:

- BGH,

- Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm

- Kế toán trưởng.

- Các Bộ môn khoa ĐTN.

- Website nhà trường

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Đình Mãn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương