Tri thức 001. Thống kê y tế II. Phân tích số liệu định lượng : Tham khảo môn Xử lý và phân tích số liệu / Đại học y tế công cộngtải về 392.33 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu15.07.2016
Kích392.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG ĐIỆN TOÁN & THÔNG TIN TƯ LIỆU

DANH MỤC EBOOKS DẠNG CHUYÊN KHẢO

(THÁNG 8/2012)

&›

001 : Tri thức

     001.       Thống kê y tế II. Phân tích số liệu định lượng : Tham khảo môn Xử lý và phân tích số liệu / Đại học Y tế công cộng . - Hà Nội : Đại học Y tế công cộng, 2004 . - 176 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 001.4      


004 : Tin học

     002.       CCNP support exam certification guide / Amir S. Ranjbar . - Indianapolis, Ind : Cisco, 2001 . - 474 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      


004 : Xử lý dữ liệu - Tin học

     003.       Real-time design patterns : Robust scalable architecture for real-time systems / Bruce Powel Douglass . - USA : Addison Wesley, 2002 . - 332 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004      

     004.       CCNP quick reference / Denise Donohue . - Indianapolis, IN : Cisco Press, 2008 . - 351 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     005.       CCNP practical studies : remote access / Wesley Shuo . - Indianapolis, Ind : Cisco, 2004 . - 486 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     006.       Pro Android / Sayed Y Hashimi, VikramGoyal, Satya Komatineni . - Berkeley, Calif : Apress, 2009 . - 466 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.1      

     007.       Advanced Cisco router configuration / Laura Chappell . - Indianapolis, Ind : Macmillan, 1999 . - 644 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     008.       CCIE security practice labs / Fahim Hussain Yusuf Bhaiji . - Indianapolis, Ind : Cisco Press, 2004 . - 517 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     009.       CCDA exam certification guide / A. Anthony Bruno, Jacqueline Kim. . - Indianapolis, IN : Cisco Press, 2000 . - 674 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     010.       Multimedia wireless networks : technologies, standards, and QoS / Aura Ganz, Zvi Ganz, Kitti Wongthavarawat . - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2004 . - 335 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     011.       Cisco ISP essentials / Barry Raveendran Greene, Philip Smith . - Indianapolis, Ind : Cisco Press, 2002 . - 428 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     012.       Deploying license-free wireless wide-area networks / Jack Unger . - Indianapolis, Ind : Cisco, 2003 . - 328 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     013.       CCDA official exam certification guide / A. Anthony Bruno, Steve Jordan . - 3rd ed. . - Indianapolis, IN : Cisco Press, 2007 . - 655 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     014.       Blackberry pearl for dummies / Robert Kao . - 1st ed. . - Hoboken, N.J : Wiley Pub, 2007 . - 235 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.1      

     015.       TCP/IP analysis and troubleshooting toolkit / Kevin Burns . - Indianapolis, Ind : Wiley Pub, 2003 . - 412 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     016.       Voice over IP / Jerry D Gibson . - San Diego, Calif London : Academic Press, 2001 . - 318 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     017.       Professional Android application development / Reto Meier, Daniel Ulery . - Indianapolis, Ind : Wiley Publishing, Inc, 2009 . - 870 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.1      

     018.       Handbook of sensor networks : compact wireless and wired sensing systems / Mohammad Ilyas, Imad Mahgoub . - Boca Raton : CRC Press, 2005 . - 776 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     019.       CCDA self-study : designing for Cisco internetwork solutions (DESGN) / Diane Teare . - Indianapolis, IN  : Cisco Press, 2004 . - 930 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     020.       IT essentials. PC hardware and software companion guide / David  Anfinson,Ken Quamme . - 3rd ed. . - Indianapolis, Ind : Cisco Press, 2008 . - 616 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004      

     021.       Cisco OSPF command and configuration handbook / William R. Parkhurst. . - Indianapolis, IN  : Cisco Press, 2002 . - 843 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      

     022.       Metro Ethernet : the definitive guide to enterprise and carrier Metro Ethernet applications / Bassam Halabi . - Indianapolis, IN : Cisco Press, 2003 . - 222 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 004.6      


005 : An toàn dữ liệu

     023.       Code : version 2.0 / Lawrence Lessig . - New York : Basic Books, 2006 . - 410 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.8      


005 : Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu

     024.       Mathematics for game developers / Christopher Tremblay ; series editor, André Lamothe. . - Boston, MA : Thomson Course Technology/Premier Press, 2004 . - 627 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 794.8      

     025.       Windows Server 2008 networking and Network Access Protection (NAP / Joseph Davies, Bob Hogan, Anthony Northrup . - Redmond, Wash : Microsoft Press, 2008 . - 62 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.4      

     026.       Design Patterns Java™ Workbook / Steven John Metsker . - America : Addison- Wesley, 2002 . - 387 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     027.       Microsoft Office Excel 2003 / Craig Stinson, Mark Dodge . - Redmond, Wash : Microsoft Press, 2004 . - 1016 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.3      

     028.       Programming for the series 60 platform and symbian OS / DIGIA Inc. . - England : John Wiley & Sons, 2003 . - 521 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.4      

     029.       Cisco Network Admission Control. Vol. 2, NAC network deployment and troubleshooting / Jazib Frahim, Omar Santos, David White . - Indianapolis, Ind : Cisco London : Pearson Education, 2007 . - 587 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.8      

     030.       The unified modeling language user guide / Grady Booch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh . - Reading Mass : Addison-Wesley, 1999 . - 482 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     031.       Ajax in action / Dave Crane, Eric Pascarello, Darren James. . - Greenwich, Conn : Manning, 2006 . - 650 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.2      

     032.       Professional Symbian programming : mobile solutions on the EPOC platform / Martin Tasker . - Birmingham, UK : Wrox Press Ltd, 2000 . - 1031 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     033.       Erlang programming / Francesco Cesarini, Simon Thompson . - 1st ed. . - Beijing ; Cambridge [Mass.]  : O'reilly, 2009 . - 470 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     034.       Learning Java / Patrick Niemeyer, Jonathan Knudsen . - Beijing Cambridge : O'Reilly, 2000 . - 706 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     035.       CCIE security exam certification guide / Henry Benjamin . - 2nd ed. . - Indianapolis, Ind : Cisco Press, 2005 . - 682 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.8      

     036.       Hệ điều hành Windows 7 : những tính năng hữu ích dành cho người dùng cuối. . - [200-] . - 117 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.4      

     037.       Hướng dẫn sử dụng Excel 2003 / Trần Văn Minh . - [Hà Nội] : [Thống kê], [2003] . - 307 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.3      

     038.       Java Enterprise design patterns. Volume 3 / Mark Grand . - New York : Wiley, 2002 . - 497 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     039.       Turbo pascal với chương trình gió động và động đất / Đặng Tỉnh. . - Hà Nội : Xây dựng, 2005 . - 61 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     040.       Windows Server 2008 security resource kit / Jesper M Johansson, Mitch Tulloch . - Redmond, Wash : Microsoft Press, 2008 . - 323 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.8      

     041.       Outlook 2007 for dummies / Bill Dyszel . - Hoboken, N.J : Wiley, 2007 . - 363 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.3      

     042.       Hacking Windows XP / Steve Sinchak . - ndianapolis, Ind. : Wiley Pub., 2004 . - 353 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.4      

     043.       Practical reporting with Ruby and Rails / David Berube, Nick Plante . - Berkeley, Calif : Apress, 2008 . - 313 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     044.       Interactive and Dynamic Graphics for Data analysis : With R and GGobi / Dianne Cook, Deborah F. Swayne ; with contributions by Andreas Buja ... [et al.]. . - New York : Springer Verlag, 2007 . - 188 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     045.       Introducing 3ds Max® 9 : 3D for beginners  / Dariush Derakhshani, Randi Munn, Jon McFarland. . - Indianapolis, Ind. : Wiley, 2007 . - 527 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     046.       Object-oriented project management with UML / Murray Cantor . - New York : Wiley, 1998 . - 388 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     047.       C++ programming with CORBA / Andreas Vogel . - New York : Wiley, 1999 . - 336 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     048.       Core J2ME technology & MIDP / John W. Muchow . - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2002 . - 710 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.2      

     049.       Learning PHP and MySQL / Michele E Davis, Jon A Phillips . - 2nd ed. . - Sebastopol, CA : O'Reilly, 2007 . - 411 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     050.       A practical guide to testing object-oriented software / John D McGregor, David A Sykes . - Boston, Ma : Addison-Wesley, 2001 . - 393 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     051.       Database design for smarties : using UML for data modeling / Robert J Muller . - San Francisco, Calif : Morgan Kaufmann Publishers, 1999 . - 442 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.7      

     052.       Winpower : User's manual / [] . - : , . - 90 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.3      

     053.       Managing software requirements : a unified approach / Dean Leffingwell, Don Widrig . - Reading, MA : Addison-Wesley, 2000 . - 491 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      

     054.       Effective Java : programming language guide / Joshua Bloch ; [foreword by Guy Steele]. . - Boston London : Addison-Wesley, 2001 . - 252 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     055.       The complete idiot's guide to Linux / Manuel Ricart . - Indianapolis, IN : Que Pub., 1998 . - 336 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.4      

     056.       Flash Builder and Flash Catalyst : The new workflow / Steven Peeters . - New York : Friends of ED, 2010 . - 343 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.2      

     057.       VBA for dummies / John Paul Mueller. . - 5th ed. . - Hoboken, N.J : Wiley Pub., 2007 . - 428 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.2      

     058.       Ajax for dummies / Steve Holzner . - Hoboken : Wiley, 2006 . - 259 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.13      

     059.       Foundations of databases / S. Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu . - Reading, Mass : Addison-Wesley, 1995 . - 685 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.74      

     060.       Windows server 2008 Active Directory resource kit / Stan Reimer ... [et al.], with the Microsoft Active Directory Team. . - Redmond, Wash : Microsoft Press, 2008 . - 29 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.4      

     061.       Bea WebLogic Server 8 for dummies / Jeff Heaton . - New York : Wiley Pub, 2003 . - 385 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.2      

     062.       Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2003 . - [200-] . - 94 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.5      

     063.       The tomes of Delphi : algorithms and data structures / Julian Bucknall . - Plano, Tex : Wordware Pub, 2001 . - 525 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.1      


006 : Các phương pháp tin học đặc biệt

     064.       Voice and video conferencing fundamentals / Scott Firestone, Thiya Ramalingam, Steve Fry . - Indianapolis, USA : Cisco Press, 2007 . - 376 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.7      

     065.       Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 / George Omura . - Indianapolis, Ind : Wiley Pub./Sybex, 2010 . - 1248 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     066.       Understanding neural networks / R. McNeill Alexander . - New York : Scientific American Library, 1992 . - 247 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.3      

     067.       The Adobe Illustrator CS Wow! Book / Sharon Steuer . - USA : Peachpit Press, 2004 . - 433 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     068.       H.264 and MPEG-4 video compression : video coding for next-generation multimedia / Lain E. G Richardson . - Chichester ; Hoboken, NJ : Wiley, 2003 . - 281 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     069.       Introducing 3ds max 2008 / Dariush Derakhshani, Randi Munn . - 1st ed. . - Indianapolis, Ind : Wiley Pub, 2008 . - 643 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     070.       AutoCAD & AutoCAD LT : all-in-one desk reference for dummies / Lee Ambrosius, David Byrnes . - Hoboken, N.J : Wiley, 2006 . - 786 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     071.       Adobe Dreamweaver CS4 digital classroom / Jeremy Osborn, Jeff Ausura, Fred Gerantabee, Greg Heald . - Indianapolis, IN : Wiley Pub, 2009 . - 426 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.7      

     072.       Tự học Autocad 2005 : chuyên mục xử lý bản vẽ 3D /Quang Huy, Tín Dũng . - Hà Nội : Thống kê, 2004 . - 468 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     073.       Essential lightwave 3D 8 : the fastest and easiest way to master LightWave / Timothy Albee, Steve Warner ; Robin Wood . - Plano, Tex. : Wordware Pub., 2005 . - 612 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     074.       Programming role playing games with DirectX / Jim Adams . - Boston, Mass : Premier Press, 2003 . - 452 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.7      

     075.       Youtube for dummies / Doug Sahlin, Chris Botello, Douglas Spotted Eagle . - Hoboken, N.J : Wiley Pub., Inc, 2007 . - 409 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.7      

     076.       Level of detail for 3D graphics / David Luebke ... [et al.]. . - Boston, MA : Morgan Kaufmann Publishers, 2003 . - 390 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     077.       Creating Web Pages All-in-One Desk Reference For Dummies / Richard Wagner, Richard Mansfield . - 3rd ed. . - Hoboken : Wiley Publishing, 2007 . - 636 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 005.7      

     078.       Windows server 2008 TCP/IP protocols and services / Joseph Davies . - Redmond, WA : Microsoft Press, 2008 . - 477 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.7      

     079.       AutoCAD 2009 & AutoCAD LT 2009 bible / Ellen Finkelstein . - Hoboken, N.J : Wiley, 2008 . - 1226 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.6      

     080.       What should be computed to understand and model brain function? : from robotics, soft computing, biology and neuroscience to cognitive philosophy / Tadashi  Kitamura . - Singapore. River Edge, NJ : World Scientific, 2001 . - 309 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.3      


030: Bách khoa thư

     081.       Brill's New Pauly : encyclopaedia of the ancient world. Antiquity / Hubert Cancik, David E Orton,Christine F Salazar, Helmuth Schneider . - Leiden Boston : Brill, 2002 . - 638 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 030      


070: Phương tiện truyền thông tư liệu

     082.       Expert podcasting practices for dummies / Tee Morris, Evo Terra, Ryan Williams . - Hoboken, N.J : Wiley Pub., Inc, 2008 . - 434 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 006.7      


102 : Tài liệu hỗn hợp về triết học

     083.       Học cách sống : khái luận triết học dùng cho thế hệ trẻ / Luc Ferry ; Lê Hồng Sâm dịch . - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2011 . - 429 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 102      


115 : Thời gian

     084.       Becomings : explorations in time, memory, and futures / edited by Elizabeth Grosz. . - America : Library of Congress Cataloging, 1999 . - 250 P.


     
     Kí hiệu phân loại: 115      


121: Tri thức luận

     085.       Seeing Dark Things : The Philosophy of Shadows / Roy Sorensen . - New York : Oxford University Press, 2008 . - 272 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 121.3      


123: Thuyết quyết định và thuyết vô định

     086.       Free will and consciousness : how might they work? / edited by Roy F. Baumeister, Alfred R. Mele, Kathleen D. Vohs. . - New York : Oxford University Press, 2010 . - 225 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 123      


128 : Nhân loại

     087.       Theories of consciousness : an introduction and assessment / William Seager . - London New York : Routledge, 1999 . - 306 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 128      


130: Cận tâm lý và thuyết huyền bí

     088.       Western esotericism and rituals of initiation / Bogdan Henrik . - Albany : State University of New York Press, 2007 . - 235 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 130      


133 : Cận tâm lý và thuyết huyền bí

     089.       The occult laboratory : Magic, science, and second sight in late seventeenth-century Scotland / Edited by Michael Hunter . - UK, USA : Boydell Press, 2001 . - 247 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 133      

     090.       Encyclopedia of occultism & parapsychology / J. Gordon  Melton . - 5th ed. . - Detroit : Gale Research Inc, 2001 . - 1939 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 133      

     091.       Tiền kiếp có hay không? / Jim B. Tucker ; Mai Hoa dịch ; Đỗ Hoàng Tùng hiệu đính . - Hà Nội : Phương Đông, 2010 . - 355 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 133.9      

     092.       Tibetan astrology / Philippe Cornu ; translated from the French by Hamish Gregor . - Boston, Mass. : Shambhala, 1997 . - 294 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 133.5      


138 : Thuật xem tướng mặt

     093.       Ứng dụng nhân tướng học trong giao tiếp và công việc / Hoàng Quang. . - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa , [2008] . - 263 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 138      


150 : Tâm lý học

     094.       The Cambridge companion to Vygotsky / Michael Cole, Harr  Daniels, James Wertsch . - Cambridge New York : Cambridge University Press, 2007 . - 462 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 150.9      

     095.       Tâm lý học : sách tham khảo ; Tài liệu tham khảo môn Tâm lý học lao động kỹ thuật, môn Đồ án tâm lý lao động / Trần Nhựt Tân . - In lần thứ 2 . - Hà Nội : Lao động, 2006 . - 288 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 150      

     096.       Creativity, psychology, and the history of science / Howard E. Gruber,  Katja Bödeker. . - Dordrecht : Springer, 2005 . - 534 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 150      

     097.       Psychology is grand theorists : how personal experiences shaped professional ideas / Amy Demorest . - Mahwah, N.J : Lawrence Erlbaum Associates, 2005 . - 202 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 150.1      


152 : Tri giác, vận động, cảm xúc, truyền động sinh lý học

     098.       Quán triệt tình yêu = The mastery of love / J.C.T ; Hương Đào dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2009. . - 239 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     099.       65 câu chuyện cảm động về tình cha con / Bảo Ngọc, Kiến Văn biên soạn . - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2009 . - 350 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     100.       5 ngôn ngữ tình yêu dành cho những người chỉ có một mình = The five love languages / Gary Chapman ; Việt Khương, Trúc Chi, An Bình biên dịch . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010. . - 316 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     101.       Khi ta yêu / Hoàng Mai biên soạn. . - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Thông tin, 2009. . - 142 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     102.       Học cách yêu thương : hóa giải bất đồng trong đời sống lứa đôi / Nguyễn Kim Dân biên dịch . - Hà Nội : Phụ nữ, 2011 . - 256 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     103.       Niềm xúc động nơi sâu thẳm tâm hồn / Hoàng Gấm, Thiên Phong tuyển dịch. . - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2009. . - 263 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     104.       Hạnh phúc ở trong ta = The Goddes of happiness / Debbie Gisonni ; Huế Phượng, Tuyết Phương, Minh Tươi biên dịch. . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2010. . - 184 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      


152: Tri giác, vận động, cảm xúc, truyền động sinh lý học

     105.       A field guide to melancholy / Jacky Bowring . - Harpenden : Oldcastle, 2008 . - 240 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.4      

     106.       Perception and illusion : historical perspectives  / Nicholas Wade . - New York : Springer Science, 2005 . - 250 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 152.7      


153 : Quá trình nhận thức trí tuệ và trí thông minh

     107.       Figments of reality : the evolution of the curious mind / Ian Stewart, Jack Cohen . - Cambridge New York : Cambridge University Press, 1997 . - 325 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.4      

     108.       Self control in society, mind, and brain / Ran R Hassin, Kevin N Ochsner, Yaacov Trope . - Oxford New York : Oxford University Press, 2010 . - 555 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.8      

     109.       Sống tử tế / Hoài Vy biên soạn. . - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2009. . - 141 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     110.       Trí tuệ của muôn đời / Jim Stovall ; Chương Ngọc dịch . - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 142 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     111.       Sách dạy đọc nhanh / Tony Buzan ; Lê Huy Lâm dịch. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. . - 311 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     112.       Bạn học vì ai? / Tô Diệu Bân biên soạn ; Vũ Như Lê dịch . - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2010 . - 349 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.1      

     113.       Sách hướng dẫn kỹ năng học tập theo phương pháp Buzan = The Buzan study skills handbook / Tony Buzan ; James Harrison chủ biên tư vấn ; Lê Huy Lâm dịch. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. . - 208 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     114.       Bản đồ tư duy quản trị / Edward De Bono ; Trần Ngọc Diệp dịch . - Hà Nội : Thanh Niên, 2010 . - 215 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.4      

     115.       Làm việc bằng trí tuệ = Performance intelligence at work : 5 yếu tố cần thiết để có được tinh thần của một nhà vô địch / Julie Bell, Robin Pou ; Hoàng Sơn, Thanh Ly dịch. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009. . - 218 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     116.       The singularity is near : when humans transcend biology / Ray Kurzweil . - New York : Viking, 2005 . - 652 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.9      

     117.       Thinking : psychological perspectives on reasoning, judgment and decision making / David Hardman, Laura Macchi . - Chichester, West Sussex, England Hoboken, NJ : J. Wiley, 2003 . - 376 p.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.4      

     118.       Tăng tốc đọc hiểu để thành công = Speed reading / Tony Buzan ; Lê Huy Lâm dịch. . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009. . - 107 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     119.       Giải mã tài năng = The Myth of the natural / Geoff Colvin ; Quỳnh Hương dịch. . - Hà Nội : Lao động xã hội, 2010. . - 307 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.9      

     120.       Những thường thức giao tiếp cơ bản cần biết / Nguyễn Duy Chinh, Trương Ngọc Quỳnh biên soạn . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009. . - 246 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.6      

     121.       Khám phá năng lực nội tâm / Emmet Fox ; Minh Vi dịch . - Tái bản lần 1 . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. . - 232 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     122.       Nếu ước mơ đủ lớn / Hoài Vy biên soạn. . - Hà Nội : Văn hóa thông tin, [2009] . - 140 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153      

     123.       Tác nhân xoay chuyển : sức mạnh để thay đổi bất cứ điều gì / Kerry Patterson...[và những người khác] ; Kim Quý, Anh Tú dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009. . - 326 tr.


     
     Kí hiệu phân loại: 153.8      
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương