Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang26/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

(iii) In the case of heteroscedastic noises, we construct a truncated Tikhonov type estimator for when the density function of () is assumed to be exactly known. We establish upper and lower bounds on the convergence rate of the mean


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương