Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham số



tải về 2.63 Mb.
trang26/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
#39251
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

(iii) In the case of heteroscedastic noises, we construct a truncated Tikhonov type estimator for when the density function of () is assumed to be exactly known. We establish upper and lower bounds on the convergence rate of the mean

tải về 2.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương