Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang24/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

(ii) Based on an additional sample drawn from the error distribution, we construct a ridge-parameter type estimator for . We prove that this estimator is mean consistent with respect to the -error when the set of all zeros of the Fourier transform has the Lebesgue measure zero. We establish an upper bound on the convergence rate of the mean


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương