Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang21/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
-error when the set of all zeros of the Fourier transform has the Lebesgue measure zero. After that we establish upper and lower bounds on the convergence rate of the mean -error over the class when the density function


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương