Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

(i) độc lập và cùng phân phối, hàm mật độ chung của mỗi biến được giả sử biết trước và thỏa mãn


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương