Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang18/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

(ii) are i.i.d. random variables. The density function of is unknown, but it satisfies and with .1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương