Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang16/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

(i) are i.i.d. random variables. The density function of is assumed to be known and satisfies and


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương