Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang13/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

(iii) Xây dựng một ước lượng loại Tikhonov cho trong trường hợp độc lập nhưng có thể khác phân phối, hàm mật độ của biến (


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương