Trang thông tin về luậN Án tên đề tài luận án: Bài toán giải chập trong thống kê phi tham sốtải về 2.63 Mb.
trang10/27
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

(ii) Xây dựng một ước lượng tham số chóp cho trong trường hợp độc lập và cùng phân phối, hàm mật độ chung của mỗi biến chưa được biết nhưng được ước lượng từ một mẫu quan trắc bổ sung


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương