TP. HỒ chí minh bch trưỜng đẠi học kinh tế luậTtải về 10.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích10.06 Kb.
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINHBCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

-------------------

Số: /TB-HSV

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2011

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DRAGON CAPITAL
Dựa vào chương trình học bổng Dragon Capital 2011 do Công ty quản lý quĩ Dragon capital tổ chức phối hợp với Hội Sinh viên trường, nay Ban thư ký Hội Sinh viên trường thông báo về học bổng DC cho Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật như sau:
I. Giới thiệu về chưong trình học bổng Dragon Capital:

Chương trình học bổng Dragon Capital (“Chương trình”) nhằm mục tiêu khuyến khích động viên dành cho các đối tượng là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có thành tích học tập tốt đang theo học tại một số trường Đại Học tiêu biểu như Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Trường Đại Học Ngân Hàng, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật.

Chương trình do Công Ty Quản lý Quỹ Dragon Capital (“DC”) tài trợ được tổ chức một lần vào thời điểm tháng 9 hàng năm với tổng số tiền tài trợ là khoảng 5,000 đô la Mỹ (Bằng chữ: Năm nghìn đô la Mỹ). tương đương với tổng số tiền là 100,000,000 VNĐ ( Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).

Mỗi sinh viên sẽ nhận được một phần học bổng tương đương với số tiền là 5,000,000 VNĐ (Bằng chữ: năm triệu đồng chẵn)II - Tiêu chí để tuyển chọn:

- Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 đang theo học tại trường.

- Điểm học tập năm học 2010-2011 từ 7.0 trở lên, điểm rèn luyện từ 0.6 trở lên.

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.III - Hồ sơ:

Các sinh viên nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường trước 16h30 ngày 19/09/2011. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng (các thông tin cá nhân cơ bản, thành tích học tập và rèn luyện – có xác nhận của chi Đoàn hoặc chi Hội).

- Bảng điểm năm học 2010-2011.

- Giấy xác nhận gia đình khó khăn.

- Thư trình bày hoàn cảnh gia đình.


Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms Nhữ Thị Thu Huyền ( 0906 595 900).
T
Nơi nhận:

- BTV Đoàn trường;

- BCH Hội Sinh viên Trường;

- Chi Hội, Liên chi Hội, CLB Đ-N;- Văn phòng (lưu).
M. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG


CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Thu Huyền
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương