Toshkent moliya instituti andijon fakulteti


Egri chiziq urinmasining burchak koeffitsientini topish masalasitải về 318.09 Kb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2023
Kích318.09 Kb.
#55709
loạiReferat
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Abbosbek matem mustaqil

Egri chiziq urinmasining burchak koeffitsientini topish masalasi. Endi G egri chiziq biror oraliqda aniqlangan uzluksiz y=f(x) funksiyaning grafigi bo‘lgan holda urinmaning burchak koeffitsientini topaylik. Qaralayotgan f(x) funksiya grafigini ifodolovchi G chiziqqa tegishli M0 nuqtaning abssissasi x0, ordinatasi f(x0) va shu nuqtada urinma mavjud deb faraz qilaylik.
G chiziqda M0 nuqtadan farqli N(x0+Dx, f(x0+Dx)) nuqtani olib, M0N kesuvchi o‘tkazamiz. Uning Ox o‘qi musbat yo‘nalishi bilan tashkil etgan burchagini a bilan belgilaymiz (6-rasm). Ravshanki, a burchak Dx ga bog‘liq bo‘ladi: a=a(Dx) va
tga= o‘rinli.
6-rasm
Urinmaning abssissa o‘qining musbat yo‘nalishi bilan hosil qilgan burchagini q bilan belgilaymiz. Agar q¹p/2 bo‘lsa, u holda tga funksiyaning uzluksizligiga ko‘ra kurinma=tgq = , va N nuqtaning M0 nuqtaga intilishi Dx yning 0 ga intilishiga teng kuchli ekanligini e’tiborga olsak, kurinma = tenglikka ega bo‘lamiz.
Shunday qilib, y=f(x) funksiyaning abssissasi x0 bo‘lgan nuqtasida novyertikal urinma o‘tkazish mumkin bo‘lishi uchun shu nuqtada limitning mavjud bo‘lishi zarur va yetarli, limit esa urinmaning burchak koeffitsientiga teng bo‘lar ekan.


Harakatdagi nuqta tezligini topish haqidagi masala. Faraz qilaylik moddiy nuqta s=s(t) qonuniyat bilan to‘g‘ri chiziqli harakatlanayotgan bo‘lsin. Ma’lumki, fizikada nuqtaning t0 va t0+Dt vaqtlar orasida bosib o‘tgan Ds=s(t0+Dt)-s(t0) yo‘lining shu vaqt oralig‘iga nisbati nuqtaning o‘rtacha tezligi deyilar edi: vo‘rta= . Ravshanki, Dt qancha kichik bo‘lsa, o‘rtacha tezlik nuqtaning t0 paytdagi tezligiga shuncha yaqin bo‘ladi. Shuning uchun nuqtaning t0 paytdagi oniy tezligi deb [t0;t0+Dt] vaqt oralig‘idagi o‘rtacha tezlikning Dt nolga intilgandagi limitiga aytiladi.
Shunday qilib, voniy = .
Yuqoridagi ikkita turli masalani yechish jarayoni bitta natijaga (odatda matematikada bunday holda bitta matematik modelga deb aytiladi) - funksiya orttirmasining argument orttirmasiga bo‘lgan nisbatining argument orttirmasi nolga intilgandagi limitini hisoblashga keltirildi. Ma’lum bo‘lishicha, ko‘pgina masalalar yuqoridagi kabi limitlarni hisoblashni taqoza qilar ekan. Shu sababli buni alohida o‘rganish maqsadga loyiqdir.tải về 318.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương