Tong-hop-cac-thi-trong-tieng-anh Download vntải về 370.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích370.44 Kb.
#56537
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
12-thi-trong-tieng-anh

since I met him. (Pun đã sống ở đây kể từ khi tôi gặp anh ấy)
- I have improved my English skills
since I moved to London. (Tôi đã cải thiện các kỹ
năng tiếng Anh của mình từ khi tôi chuyển tới London)
- Mr.Chill has taught at this school
since his son was born. (Ông Chill dạy ở ngôi trường
này từ khi con trai ông ấy sinh ra)
5. Diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever)
- My last Halloween was the worst day I’ve ever had. (Halloween năm ngoái là ngày tệ
nhất đời tôi)
- Have you ever met Abella? Yes, but I’ve never met her husband. (Bạn đã bao giờ gặp
Abella chưa? Có, nhưng tôi chưa bao giờ gặp chồng cô ấy)
- Have you ever travelled to Cao Bang? (Bạn đã tới Cao Bằng bao giờ chưa?)
- This is the most interesting game I have ever played. (Đây là trò chơi hấp dẫn nhất mà
tôi từng chơi)
6. Một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói
- I can’t get his number. I’ve lost my phone. (Tôi không có số điện thoại anh ấy được. Tôi
đánh mất điện thoại của mình rồi)
- She can’t go into the house because she has lost her keys. (Cô ấy không thể đi vào nhà
bởi vì cô ấy đã đánh mất chìa khoá)
- She has just left for work, so you can’t see her now. (Cô ấy vừa mới đi làm vì vậy bạn
không thể gặp cô ấy bây giờ)


- Kimmich isn’t at home. I think she has gone swimming. (Kimmich không có ở nhà. Tôi
nghĩ cô ấy đã đi đi bơi)


THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
I. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) là một thì trong tiếng Anh
hiện đại. Được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện
tại và có thể vẫn còn tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc
đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

tải về 370.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương