Tong-hop-cac-thi-trong-tieng-anh Download vntải về 370.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/27
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích370.44 Kb.
#56537
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
12-thi-trong-tieng-anh

Trong câu có các động từ
như:
- Look!Watch! (Nhìn kìa!)
VD: Look! A girl is jumping from the bridge! (Nhìn kìa!
Cô gái đang nhảy từ trên cầu xuống!)
- Listen! (Nghe này!)
VD: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đang
khóc.)
- Keep silent! (Hãy im lặng)
VD: Keep silent! The teacher is saying the main point of
the lesson! (Trật tự! Cô giáo đang giảng đến phần chính
của cả bài!)
-
Watch out! = Look out! (Coi chừng)
VD: Watch out! The train is coming! (Coi chừng! Đoàn
tàu đang đến gần kìa!)
IV. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn


1. Sử dụng bình thường
Chức năng 1
Diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói.
- My father
is watching TV now. (Bố tôi
đang xem TV)
- My mom
is cooking lunch right now.
(Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa trưa ngay bây
giờ)
Hành động “xem TV” và
“nấu bữa trưa” đang diễn
ra ở thời điểm nói của
người nói.
Chức năng 2
Diễn đạt một hành động đang xảy ra không nhất thiết tại thời điểm
nói.
- My son is quite busy these days. He is
doing his assignment. (Dạo này con trai tôi
khá là bận. Nó đang phải làm luận án)
- I am reading the book “The thorn bird”.
“Làm luận án” hoặc “đọc
sách” đang không thực sự
diễn ra nhưng vẫn xảy ra
xung quanh thời điểm nói.
Ý những câu này là hành
động đang trong quá trình
thực hiện và vẫn chưa làm
xong.
Chức năng 3
Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường
diễn tả một kế hoạch đã được lên lịch sẵn.
- I am flying to Kyoto tomorrow. (Tôi sẽ
bay đến Kyoto vào ngày mai)
Chuyến bay đã được lên
kế hoạch trước nên sử
dụng là “am flying”.

tải về 370.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương