Tong-hop-cac-thi-trong-tieng-anh Download vntải về 370.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/27
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích370.44 Kb.
#56537
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
12-thi-trong-tieng-anh

2. Câu phủ định
Công thức
S + am/are/is + not + Ving
Chú ý
(Viết tắt)
is not = isn’t
are not = aren’t
Ví dụ
-
I am not cooking dinner. (Tôi đang không chuẩn bị bữa tối.)


-
He is not (isn’t) feeding his dogs. (Ông ấy đang không cho những chú
chó cưng ăn)
-
She is not (isn’t) watching the news with her grandmother. (Cô ấy
đang không xem thời sự với bà)
Be careful! I think they are lying. (Cẩn thận đấy! Tôi nghĩ họ đang nói
dối)
3. Câu nghi vấn
a. Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)
Công
thức
Q: Am/ Is/ Are + S + Ving?
A: Yes, S + am/is/are.
No, S + am/is/are not.
Ví dụ
-
Q: Are you taking a photo of me? (Bạn đang chụp ảnh tôi phải không?)
A: Yes, I am.
-
Q: Is she going out with you? (Cô ấy đang đi chơi cùng bạn có phải
không?)
A: No, she isn’t.
b. Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-
Công
thức
Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?
Ví dụ
- What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy)
- What is he studying right now? (Anh ta đang học gì vậy)


III. Dấu hiệu nhận biết
Thì hiện tại tiếp diễn có các dấu hiệu nhận biết như sau:
Trạng từ chỉ thời gian:
- Now: Bây giờ
- Right now: Ngay bây giờ
- At the moment: Ngay lúc này
- At present: Hiện tại
- It’s + giờ cụ thể + now (It’s 12 o’lock now)

tải về 370.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương