Tong-hop-cac-thi-trong-tieng-anh Download vntải về 370.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích370.44 Kb.
#56537
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
12-thi-trong-tieng-anh

Document Outline

 • THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
 • I. Định nghĩa thì hiện tại đơn
 • II. Cấu trúc thì hiện tại đơn
 • III. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
 • IV. Cách dùng thì hiện tại đơn
 • V. Quy tắc thêm “S” hoặc “ES” sau động từ
  • I. Khái niệm
  • II. Công thức thì hiện tại tiếp diễn
  • III. Dấu hiệu nhận biết
  • IV. Cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn
  • I. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành
  • II. Công thức thì hiện tại hoàn thành
  • III. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành
  • IV. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành
 • I. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 
 • II. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • III. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 •  
 • IV. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiế
 •  Khái niệm thì quá khứ đơn
 • Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn
 • Cách dùng thì quá khứ đơn
 • Công thức thì quá khứ đơn
 •  I. Định nghĩa thì quá khứ tiếp diễn 
 • II. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn
 • III. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn
 • IV. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn
 • V. Phân biệt thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp d
 • I. Định nghĩa thì quá khứ hoàn thành
 • II. Công thức thì quá khứ hoàn thành
 • III. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành
 • IV. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành
 • I. Định nghĩa 
 • II. Cách dùng
 • III. Công thức 
 • IV. Dấu hiệu nhận biết
  • I. Khái niệm 
  • II. Cách dùng thì tương lai đơn
  • III. Công thức thì tương lai đơn
  • IV. Dấu hiệu nhận biết
 • I. Định nghĩa thì tương lai tiếp diễn
 • II. Công thức thì tương lai tiếp diễn
 • III. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai tiếp diễn
 • IV. Cách dùng thì tương lai tiếp diễn
 •  I. Định nghĩa thì tương lai hoàn thành
 • II. Công thức thì tương lai hoàn thành
 • III. Cách dùng thì tương lai hoàn thành 
 • IV. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành
 •  I. Định nghĩa thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • II. Công thức thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • III. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành t
 • IV. Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn
 • V. Lưu ý khi sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp
  • V. Bài tập thì quá khứ hoàn thành 

tải về 370.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương