Tong-hop-cac-thi-trong-tieng-anh Download vn


IV. Cách dùng thì hiện tại đơntải về 370.44 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2024
Kích370.44 Kb.
#56537
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
12-thi-trong-tieng-anh

IV. Cách dùng thì hiện tại đơn


Cách sử dụng thì hiện
tại đơn
Ví dụ
Diễn tả một hành động,
sự việc diễn ra thường
xuyên, lặp đi lặp lại hay
một thói quen.
- I
watch TV everyday. (Tôi xem vô tuyến mỗi ngày.)
→ Việc xem vô tuyến lặp lại hàng ngày nên ta dùng thì hiện
tại đơn. Chủ ngữ là “I” nên động từ ở dạng nguyên mẫu.
- My teacher usually
gives us homework. (Giáo viên thường
xuyên cho chúng tôi bài về nhà.)
→ Việc giáo viên giao bài về nhà xảy ra thường xuyên nên
ta dùng thì hiện tại đơn. Vì chủ ngữ là “my teacher” (tương
ứng với “he” hoặc “she”) nên động từ “give” thêm “s”.
Diễn tả một sự thật hiển
nhiên, một chân lý.
- The Earth
goes around the Sun. ( Trái đất quay quanh mặt
trời.)
→ Đây là một sự thật hiển nhiên nên ta dùng thì hiện tại
đơn, Chủ ngữ là “The Earth” (số ít, tương ứng với “it”) nên
động từ “go” thêm “es”.
Diễn tả sự việc sẽ xảy xa
theo lịch trình, thời gian
biểu rõ ràng.
- The plane
takes off at 6 a.m today. (Máy bay sẽ cất cánh
lúc 6 giờ sáng hôm nay.)
- The train
leaves at 10 p.m tomorrow. (Tàu sẽ rời đi vào 10
giờ tối mai.)
→ Mặc dù việc máy bay cất cánh hay tàu rời đi chưa diễn ra
nhưng vì nó là một lịch trình nên ta dùng thì hiện tại đơn.
Chủ ngữ là “The plane”, “The train” (số ít, tương ứng với
“it”) nên động từ “take”, “leave” phải thêm “s”.
Diễn tả suy nghĩ, cảm
- I
think that your friend is a bad person. (Tớ nghĩ rằng bạn


xúc, cảm giác.
cậu là một người xấu.)
→ Động từ chính trong câu này là “think” diễn tả suy nghĩ
nên ta dùng thì hiện tại đơn. Chủ ngữ là “I” nên động từ
“think” ở dạng nguyên mẫu.
- She
feels very excited. (Cô ấy cảm thấy rất hào hứng.)
→ Động từ chính “feel” chỉ cảm giác nên ta dùng thì hiện tại
đơn. Chủ ngữ là “She” nên động từ “feel” phải thêm “s”.

tải về 370.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương