To be completed by applicanttải về 41.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích41.68 Kb.
#30518


EMPLOYMENT APPLICATION FORM
1. DISCLOSURE


TO BE COMPLETED BY APPLICANT
As a condition of my application, I authorise investigation of all statements contained and I understand that misrepresentation or omission of facts called for is just cause for dismissal. I agree to follow the rules and regulations of Governmental authorities and such rules and regulations that Yogen Früz® may prescribe.

Applicant’s Signature:

Date:

2. PERSONAL DETAILS

Surname/Họ:

First Name/Tên:

Middle Name/Tên đệm:

Address/ Địa chỉ:

Telephone:

Mobile:

Other:

Email:

Date Of Birth/ Ngày sinh:

Sex/ Giới tính: □ Female/nữ □ Male/nam

3. EMPLOYMENT DETAILS & HISTORY

Position Applying For/ Vị trí ứng tuyển:

Currently Employed/ hiện đang làm việc: □ Yes □ No

Employment/Quá trình làm việc

Company Name & Address/ Tên, địa chỉ công ty

From /To

Từ/ tới

Position

Chức vụ

Salary

Mức lương

Reason For Leaving

Lý do nghỉ việc

Current

Hiện thờiPrevious

Trước đây
Previous

Trước đâyPrevious

Trước đây
May we contact your employer □ Yes □ No

Chúng tôi có thể liên lạc với nhà tuyển dụng cũ của bạn được khôngContact Name/ Người liên lạc:

Telephone/ Số điện thoại: ( )4. EDUCATION DETAILS/ Chi tiết về trình độ học vấn
Institution/ trường

Years Attended/ Năm học

Subjects Studied/ Môn học

Secondary/ Cấp 2


Tertiary/ Cấp 3


5. GENERAL INFORMATION/ Thông tin chung

Interview

Availability &Time/ ngày giờ có thể phỏng vấnMON/ thứ hai

TUE/ thứ ba

WED/ thứ tư

THU/ thứ năm

FRI/ thứ sáu

Have you ever been convicted for anything other than a minor traffic offence?

Bạn đã bao giờ có tiền án tiền sự chưa? □ Yes □ NoIf Yes, please explain/ Nếu có, hãy giải thích:

Do you have any physical disability or suffer from any serious illnesses/ Bạn có bị khuyết tật về sức khỏe hay di chứng từ bệnh tật không? □ Yes □ No

If Yes, please explain/ Nếu có, hãy giải thích:

List your hobbies and interests/ những sở thích của bạn:

6. REFERENCES (please list two referees excluding relatives)/ người có thể tham khảo (đưa ra hai người có mối quan hệ thân thiết nhất)

Name/ Tên:

Relationship/ Quan hệ:

Address/ Địa chỉ:

Company/ Công ty:

Telephone/ Số điện thoại: ( )

Years Known/ số năm quen biết:

Name/ Tên:

Relationship/Quan hệ:

Address:

CompaquaQ/ Công ty:

Telephone/ Số điện thoại: ( )

Years Known/ số năm quen biết:

7. PROBATIONARY PERIOD/ Thời gian thử việc

3 MONTH PROBATIONARY PERIOD/ 3 tháng thử việc

Should you be successful in your application for employment, you will be on probation for a period of 3 months. During the probationary period, either you, or Yogen Fruz can terminate your employment, by giving one (1) weeks notice – except in cases of serious misconduct which will result in dismissal without notice.Để đảm bảo cho việc thực hiện công việc, bạn sẽ có thời gian thử việc là 3 tháng. Trong 3 tháng thử việc, nếu phía công ty hay người được tuyển dụng muốn chấm dứt làm việc thì phải thông báo trước 1 (một) tuần.
Signed: _________________________________________________ Date: ______________________________________________
tải về 41.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương